ที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจและทูตตำรวจจีน เยี่ยมโรงพักห้วยขวาง

ที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจและทูตตำรวจ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เยี่ยมชม ห้องควบคุม CCOC โครงการ Smart safety zone 4.0 ของ สน.ห้วยขวาง 

 วันที่22 ก.ค.65 เวลา 15.00 น.พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน. ห้วยขวาง ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.เวิน หย่งกาง ที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจและทูตตำรวจ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยพร้อมด้วย พ.ต.ท.เสอ หยูน และ ร.ต.อ.จ้าว หย่งหนิง ผู้ช่วยทูตตำรวจ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยไทย และคณะ

ในโอกาส มาเยี่ยมชมห้องควบคุม CCOC (Command and Control Operation Center)โครงการ Smart safety zone 4.0 ของ สน.ห้วยขวาง และได้ร่วมกันพูดคุยในแนวทางการปฎิบัติงานร่วมกัน

พ.ต.อ.ยิ่งยศ เปิดเผยว่า

“คณะของท่านที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจและทูตตำรวจ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมห้องควบคุม CCOC โครงการ Smart safety zone 4.0 ของ สน.ห้วยขวาง ในครั้งนี้เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นรับผิดชอบของ สน.ห้วยขวาง

หลังเยี่ยมชมและพูดคุยในครั้งนี้ เป็นที่น่าพอใจ  ท่านที่ปรึกษาฝ่ายตำรวจและทูตตำรวจ สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะได้กล่าวชื่นชมโครงการ Smart safety zone 4.0 ของ สน.ห้วยขวาง เป็นโครงการที่ดี ที่สร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยให้กับองค์กร หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป อย่างดียิ่ง”

สำหรับโครงการ “สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0” (Smart Safety Zone 4.0) รัชดา – ห้วยขวาง ของ สน.ห้วยขวาง  เป็น 1 ใน 100 สถานี(โครงการระยะที่ 2)  มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 1.69 ตร.กม.เป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้จัดทำโครงการ Smart Safety Zone 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการ ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม จัดระบบการป้องกันอาชญากรรม ในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City)อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน พื้นที่เสี่ยงและแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น ทั้งนี้

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการ ป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่