นครบาลจัดกิจกรรม “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน “

วันที่ 18 ก.ค.65เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น.

พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น., พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สยาม บุญสม รอง ผบช.น., พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.น., คุณนิกร หงษ์ศรีสุข ผู้แทนคณะที่ปรึกษา บช.น., คุณศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา ประธานชมรมและคณะแม่บ้าน บช.น.

ร่วมจัดกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.น. ตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน “/ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.