Monday, July 22, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันนครบาลเปิดตลาดแก้หนี้นอกระบบ ให้ สน.ลุมพินี นำร่อง

  นครบาลเปิดตลาดแก้หนี้นอกระบบ ให้ สน.ลุมพินี นำร่อง

   “บก.น.5 ร่วมกับ สน.ลุมพินี จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5” ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นต้นแบบช่วยเหลือหนี้นอกระบบให้ประชาชน

  “ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนโดยให้ กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการการทำงานร่วมกันในกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ นั้น “

  วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.ณ ศูนย์นันทนาการบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจ นครบาล 5  มอบหมายให้สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5”

  มี พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.น.เป็นประธานพิธีเปิดฯ  พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 รวมทั้ง ผกก.ในสังกัด บก.น.5 และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.5 ร่วมให้การต้อนรับ โดยพ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  

  พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทินายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวันนางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา นายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย นางจันทนา พุทธชัยยงค์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 2

  นางสาวนภฤดี บางงอน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริการจัดหางาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานครรวมทั้งประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตปทุมวัน คลองเตย และวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

  ภายในงานกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5” ประกอบด้วย การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้ จากเขตปทุมวัน คลองเตย และวัฒนา การจัดตลาดแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน การรับคำขอเพื่อพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ฟฟ้า และตรวจสุขภาพ

    พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า  รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็ยประธานเปิดงานตลาดนัดแก้หนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ที่ได้ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

  กองบัญชาการนครบาลได้เห็นความสำคัญ จึงสั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 และสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี จัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาให้ข้อมูลให้ความปลอดภัยแก่ลูกหนี้ พร้อมช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ให้แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้พูดคุยและทำข้อตกลงกัน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้เข้าสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของลูกหนี้และเจ้าหนี้ จากสำนักงานเขตปทุมวันคลองเตย และเขตวัฒนา การจัดตลาดแรงงานโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน การรับคำขอเพื่อพิจารณารับสินเชื่อต่ำ และให้คำปรึกษาทางการเงินโดยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รวมถึงการให้กฎหมายทาง สน.ลุมพินี

  โดยหวังว่ากิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและขอให้คณะจัดงานถอดบทเรียนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ของนายกรัฐมนตรี และเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงกับพี่น้องประชาชน

  พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานวันนี้เพื่อต้องการนำปัญหาของประชาชนเรื่องหนี้นอกระบบมาแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางของรัฐบาล เนื่องจากหนี้นอกระบบเป็นปัญหาเรื้อรัง สร้างปัญหาให้กับประชาชนคนรากหญ้า ที่ต้องนำส่งดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่แพง หาเงินมาได้ต้องมาใช้จ่ายกับดอกเบี้ยทำให้เกิดปัญหา และก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้น ซึ่งตนหวังว่างานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อทำให้หน่วยงานต่างๆ รวมถึงกองบังคับการ ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล และพื้นที่ต่างจังหวัดนำไปเป็นรูปแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments