Monday, December 11, 2023
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันนครบาลแบ่งงาน รองผบช.น.

  นครบาลแบ่งงาน รองผบช.น.

  วันที่ 1 ต.ค.62 พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.แบ่งหน้าที่ให้รองผบช.น. และผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล  แนบท้ายคำสั่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาลที่  299/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
   
  พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา น.1
  รับผิดชอบ บก.สส. กก.ดส.
  พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย น.2
  รับผิดชอบ บก.น. 8 หัวหน้า จต
  งานพิเศษ หัวหน้า งาน กต.ตร. ,เยาวชนสัมพันธ์ ชมส. ผู้ช่วย งานแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษา
   
  พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน น.3  
  รับผิดชอบ บก.น.7 หัวหน้าบร.2
  งานพิเศษ หัวหน้า ปสน.  ผู้ช่วย งาน กต.ตร.  

   

  พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง น.4 รับผิดชอบ บก. น.6 หัวหน้า บร.1  
  งานพิเศษ หัวหน้า ปทส.  ผู้ช่วย ปสน.,ปชก.
   

  พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร น.5
  รับผิดชอบ บก.สปพ. หัวหน้า กศ.1
  งานพิเศษ  หัวหน้า ปลป..

  พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก น.6 รับผิดชอบ บก.จร.  หัวหน้า จร.
  ผู้ช่วย เยาวชนสัมพันธ์ ชมส.

  พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน น.7
  รับผิดชอบ บก.น.5  หัวหน้า กม.
  งานพิเศษ หัวหน้า  พดส.

  พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม น.8
  รับผิดชอบ บก.น.1และ 9 บก.อคฝ.
  งานพิเศษ หัวหน้างานสอบสวนเกี่ยวกับความมั่นคง

  พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม 

  น.1-1
  หัวหน้า ปป. งานพิเศษ หัวหน้า ปจร.  งานแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษา
  พล.ต.ต.พีรพงศ์ วงษ์สมาน น.1-2
  รับผิดชอบ บก.น.2  หัวหน้า ปส.
  งานพิเศษ หัวหน้าศอ.ปส. ผู้ช่วย ปอร. เงินกู้นอกระบบ
  พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยประดิษฐ์ น.1-3หัวหน้า สส.
  งานพิเศษ หัวหน้า ปอร. เงินกู้นอกระบบ ผู้ช่วยศอ.ปส. ปจร.

   

  พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน น.1-4
  รับผิดชอบ บก.น.3  หัวหน้า ตท.
  งานพิเศษ หัวหน้า ปชก. ผู้ช่วย พดส.,ปลป.

  พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ น.1-5
  รับผิดชอบ บก.น.4  หัวหน้า กศ2 ศปก.
  งานพิเศษ ผู้ช่วย ปทส.

  พล.ต.ต.รณชัย จินดามุข  ยุทธศาสตร์1
  งานพิเศษ ผู้ช่วย ศอ.ปส.

   
   

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments