Monday, July 22, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 8/2566

  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 8/2566

  วันพุธที่ 26 ก.ค.66 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.), ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการ ก.ตร.วินัย, กรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมฯ

  สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วยเรื่องการรายงาน
  ผลการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย, คณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านอุทธรณ์ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้ กรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล
  ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจประจำเดือน ก.ค.66 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษ จำนวน 6 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 5 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 1 นาย

  ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.66 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น จำนวน 103 นาย ซึ่งเป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 84 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 19 นาย

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments