นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 6/2565

พล.ต.ต.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันจันทร์ ที่ 20 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีคณะกรรมการ ก.ตร., ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.วินัย คณะอนุกรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม

โดยคณะอนุกรรมการด้านต่างๆดังกล่าว ได้รายงานผลการดำเนินการให้ประธานฯ ได้รับทราบ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป