นายกสมาคมแม่บ้าน ตร.เยี่ยม รร.ตชด.สุราษฏร์ฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง จ.สุราษฎร์ธานี

 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ , คุณอาภารัศมิ์ ธีระสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณสุขุมาล ชิงดวง เลขานุการ สมาคมแม่บ้านตำรวจ เดินทางมายัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง

เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญ คณะครู ตชด., นักเรียน และ ข้าราชการตำรวจ ตชด. พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมในโรงเรียน

จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภ.4 , พ.ต.ท.ปุญญพัศ แก้วสะอาด ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านยางโพรง , นักเรียน ให้การต้อนรับ