นายก ส.แม่บ้านตำรวจ เปิดอบรม“หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด”

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เปิดอบรมโครงการ “หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด” สอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ลดความสูญเสีย

วันอังคารที่  14 มี.ค.66 ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “หนึ่งคนเรียน หลายคนรอด” รุ่นที่ 1 จัดโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ BEAT CPR TRAINING CENTER โดยมี คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ คุณณัฐนี เหลื่อมศรี คุณมนสิการ สำราญสำรวจกิจ คุณวัชรี แก้วแสงเอก คุณชนาพร ไกรทอง กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงาน

การอบรมในรุ่นที่1 นี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  45 คน จากสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจ บชน. สอท. สตม. บช.ตชด. บช.ปส. บช.ทท. รร. นรต. โดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ผู้ป่วย วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (CPR & AED)

การฝึกช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอาหาร หรือมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ เป็นการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงใช้เวลา 6 ชั่วโมง จัดทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 45 คน รวม 135 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากเหตุต่างๆ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ผู้ป่วย ให้ลดการสูญเสีย อาการความรุนแรง หรือช่วยไม่ให้เสียชีวิตได้