นิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์”

 

“๑ในดวงใจไทยนิรันดร์”
ถวายความอาลัยแด่ “รัชกาลที่ 9”

​เดือนนี้ เป็นเดือนแห่งความโศกเศร้าอาดูร ยังคงอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนไม่จางหาย แต่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเป็นแนวทางให้ปวงชนชาวไทยยึดถือและปฏิบัติตามสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทริปนี้เราจะขอนำท่านไปร่วมชมนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์” ที่รวบรวม
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ มาจัดแสดงในรูปแบบแห่งความพอเพียง

จุดเด่นของนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำหลักคำสอนเรื่อง “ความเพียร” และ “ความพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยในเรื่องของ “ความเพียร” นั้นถูกสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาของนิทรรศการ ซึ่งจุดเริ่มต้นในการคิดคอนเซปต์มาจากประโยคที่ว่า “ครั้งแรก…มักจะยากเสมอ” คือการทำอะไรที่ไม่เคยทำมักจะยากลำบาก ต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างสูง บางคนถึงกับถอดใจ

แต่เมื่อศึกษาพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเห็นว่า พระองค์ทรงมี “ครั้งแรก” ที่เริ่มทำสิ่งต่างๆ เช่นกัน แต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระองค์ไม่เคยแสดงว่าเป็นอัจฉริยะ แต่ทรงแสดงว่าที่พระองค์ทรงทำได้เป็นผลมาจากความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร ทั้งในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และความรู้แขนงอื่นๆ ตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆ ทรงลงมือปฏิบัติจริง ด้วยความตั้งใจ ที่จะพัฒนาประเทศชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่พระองค์รัก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคน

เนื้อหาภายในนิทรรศการจะรวบรวมพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ รวมถึงพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ตลอดจนพระปรีชาสามารถในพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติเป็น “ครั้งแรก” นำเสนอในรูปแบบไทม์ไลน์ (timeline) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงอายุของพระองค์ท่าน

อาทิ 8 พรรษา ทรงเริ่มสนพระทัยการถ่ายภาพและได้รับพระราชทานกล้อง
ตัวแรกยี่ห้อ Coronet Midget จากสมเด็จพระบรมราชชนนี และทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง, 9 พรรษา ทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อคลาริเน็ทอันแรก, 25 พรรษา ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิตพระราชทานกำเนิดทุนภูมิพลทรงระดุมทุนเพื่อจัดตั้งทุนโปลิโอสงเคราะห์ เกิดโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก คือ สร้างถนนเข้าไปยังห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,

31 พรรษา เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือครบทุกจังหวัด, 32 พรรษา ทรงเริ่มวาดภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์, 33 พรรษา ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, 37 พรรษา ทรงเริ่มต่อเรือใบพระที่นั่งลำแรก เป็นเรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ (International Enterprise Class) พระราชทานชื่อว่า เรือราชปะแตน, 40 พรรษา เริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานรักษาประชาชนเคลื่อนที่หน่วยที่ 1 เป็นต้น

การออกแบบสถาปัตยกรรมของนิทรรศการในครั้งนี้ได้ยึดหลัก “ความพอเพียง” ดีไซน์ออกมาอย่าง “เรียบง่าย แต่สง่างาม” ใช้ของที่มีอยู่แล้ว อาทิ ชั้นโชว์สินค้าของห้างสรรพสินค้า มานำเสนอในรูปแบบใหม่ทำให้เกิดความน่าสนใจ พร้อมนำเทคนิคกระจกสะท้อนตัวอักษรมาเป็นไฮไลต์อยู่ตรงกลางนิทรรศการ นำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 แสดงบนกระจก สื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้มายืนชมคำสอนเหล่านั้นและสะท้อนกลับไปยังตนเอง เพื่อระลึกและนำกลับไปยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี

​ร่วมชมนิทรรศการ “๑ในดวงใจไทยนิรันดร์” รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ คริสตัล เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา