น้ำมันราคาพุ่ง ตำรวจโบราณ และรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

เมื่อวันที่2..65  พล...เอกราช ลิ้มสังกาศ ผบก.ทล. มีคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

คำสั่งระบุว่า ด้วย กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นบนทางหลวงและทางหลวงพิเศษ ตามพื้นที่ในความรับผิดชอบ

รวมถึงการควบคุม ปราบปราม กวดขันจับกุมและตรวจสอบน้ำหนักการบรรทุกของยานพาหนะให้เป็นไปตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน

เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา จึงแต่งตั้งชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่อัตราที่กฎหมายกำหนด  มี พล...เอกราชเป็นหัวหน้า  ...พฤธิพงศ์ นุชนารถ รอง ผบก.ทล.  เป็นรองหัวหน้า

มีอำนาจหน้าที่ กวดขัน ตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมาย ปราบปรามจับกุมยานพาหนะที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจทางหลวง

และให้ยกเลิกคำสั่ง บก.ทล.ที่7/2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

คำสั่งนี้ รวมไปถึงการตรวจสอบตำรวจทางหลวงทั่วประเทศที่ปล่อยปละละเลยหรือถูกจับกุมได้ ว่ามีรถบรรทุกหนักผิดกฎหมายอยู่ในพื้นที่เอาจริงเอาจังถึงขั้นตั้งกรรมการคาดโทษทัณฑ์ กันอย่างรุนแรงด้วย

ที่มาของคำสั่ง  เริ่มจากการที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบพล...เอกราช เมื่อวัน 2 ..65

ร้องขอให้ ตำรวจทางหลวง ช่วยแก้ปัญหาการเอาเปรียบในการบรรทุก หรือขนส่งสินค้า  ในยามราคาน้ำมันแพงพุ่งสูงไม่หยุด

สถานการณ์ในตอนนี้ ผู้ประกอบการคนไหนใครแบกน้ำหนัก ยิ่งเกินกฏหมายกำหนดได้มากเท่าไหร่  จะทำให้ต้นทุนลดลง

เอาเรื่องจริงมาคุย เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผูกพันกันไปในหลายหน่วยงานใครเสนอราคาดูแลตำรวจตัดหน้าคู่แข่ง  ไม่ถูกจับในเรื่องบรรทุกหนักเกินกำหนด คนนั้นได้ไปต่อ

ปฏิเสธไม่ได้  ผู้ประกอบการบางราย มีเส้นสายระดับรัฐมนตรี ผู้กว้างขวาง ในแวดวง รัฐบาล และมีอิทธิพลในพื้นที่ ไปอ้างกับผู้ประกอบการด้วยกันว่าสามารถเคลียร์กับตำรวจหลายหน่วยได้    

สร้างพาวเวอร์  อำนาจ  ขยายอิทธิพล ให้บรรดาผู้ประกอบการรายเล็ก รายน้อยต้องวิ่งมาหา

เมื่อธุรกิจตัวเองที่จะอยู่ไปต่อไม่ได้  ไหนจะต้องส่งค่ารถ  ค่าเลี้ยงดูคนในองค์กรบรรดาลูกจ้าง พลขับ   จำต้องยอมจ่ายราคาสูงขึ้นกับผู้อิทธิพลที่อ้างว่า แบกได้ในชนิดที่ว่าไม่เคยมีมาในประเทศ   เบ่งบารมี ไม่มีที่สุด

จนสถานการณ์น้ำมันมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ คนในวงการที่ไม่สามารถแบกน้ำหนักได้เกิน ที่กฎหมายกำหนด อยู่ไม่ได้ ต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม

แต่นั่นไม่เท่ากับตำรวจอาร์มสวยที่ถูกดีดออกนอกหน่วย ยังคอยสยายปีกอุ้มผู้ประกอบการที่มีเส้นสายเหล่านี้

ตำรวจแบบนี้แหละ ที่ทำให้ปัญหากล้วยๆไม่รู้จักจบสิ้น….

ต้องถามข้ามช็อตไปถึง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.เจ้าพ่อสอบสวนกลาง จะเอายังไงกับตำรวจโบราณเหล่านี้

กากีกลาย7/6/65