น.จัดสอบความรู้ตำรวจจราจร3,000นาย

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ส.ค. พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รองผบช.น. กล่าวว่า บช.น.จะสอบวัดความรู้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำปี 2562

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจร เพราะต้องใช้ทำงานในหน้าที่ รวมทั้งต้องสามารถชี้แจงประชาชน หรือผู้ถูกจับกุมให้เข้าใจได้ว่าผิดกฎหมายอย่างไรและอยู่ในมาตราใด

ขณะนี้ได้รับข้อสอบมาแล้วกว่า 1,000 ข้อ ส่วนการกำหนดวันสอบได้ปรึกษา พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. หัวหน้ารับผิดชอบงานจราจร สรุปว่าจะมีการอบรมเรื่องของงานจราจร กฎหมายจราจร หลังจากนั้นจึงสอบวัดความรู้ประมาณต้นเดือนก.ย. เพื่อประเมินว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีความรู้และผ่านการสอบหรือไม่

พล.ต.ต.สุคุณ กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่สอบวัดความรู้มีตั้งแต่ยศ พ.ต.ท. ระดับรองผกก.จร. ถึง ส.ต.ต.ผบ.หมู่งาน จร. สังกัด บก.น.1-9 ทั้ง 88 สน. และ บก.จร. รวมประมาณ 3,000 กว่านาย

วิชาที่สอบเกี่ยวกับความรู้เรื่องข้อกฎหมาย กฎจราจร พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ขนส่ง พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ รวมถึงกฎจราจรใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อสอบเป็นแบบปรนัยจำนวน 100 ข้อ ข้อสอบไม่ยากแต่จะให้อ่านไว้ประมาณ 1,000 ข้อ โดยแต่ละ บก.จะได้ข้อสอบไม่ซ้ำกัน สลับหมุนเวียนอยู่ใน 1,000 ข้อ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมงครึ่ง สถานที่สอบทาง บก.จะเป็นผู้รับผิดชอบ

รองผบช.น. กล่าวด้วยว่า เกณฑ์ตัดสินต้องสอบให้ผ่าน 80 ข้อขึ้นไป ผลสอบจะออกหลังจากวันสอบไม่กี่สัปดาห์ ผู้ประเมินข้อสอบเป็นหน้าที่ของ ศฝร.ร่วมกับ รอง ผบก.น.1-9 (งานจราจร) และรอง ผบก.จร.

บทลงโทษสำหรับตำรวจที่สอบไม่ผ่าน เบื้องต้นจะให้โอกาสสอบใหม่ ถ้ายังสอบไม่ผ่าน อาจจะมีคำสั่งให้ย้ายไปสายงานอื่น ซึ่งแต่ละสายงานมีบทกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน

ตอนนี้ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ถือว่าให้เวลาเตรียมตัวสอบนานพอสมควร เป็นการสอบวัดความรู้ตำรวจจราจรครั้งแรกในปี 2562

ปัจจุบันประชาชนมีความรู้มากขึ้น ตำรวจจราจรจะไปเขียนข้อหาผิดๆ ไม่ได้ เช่น น้ำจากน้ำแข็งจากรถไหลลงพื้นถนนผิด พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ต้องสามารถแยกแยะให้ออก มิฉะนั้นจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน

บางทีตำรวจเขียนข้อหาผิดบ้าง หรือพอเถียงกลับตอบไม่ถูกตำรวจจราจรจึงต้องมีความรู้ด้วย

“บช.น.คาดหวังไว้ว่าตำรวจจราจรใน กทม. ต้องเป็นตำรวจมืออาชีพ กฎจราจรเหมือนเป็นเรื่องสำคัญในอาชีพตำรวจจราจร

ถ้าถึงขนาดใบสั่งยังเขียนไม่ถูกก็ต้องถูกลดระดับลงไปอยู่ฝ่ายอำนวยการ ธุรการ หรือประชาสัมพันธ์บนโรงพัก เหมือนกับเป็นการลงโทษห้ามถือใบสั่งไปในตัว

บช.น.เคยสอบวัดความรู้ตำรวจจราจรเมื่อปี 2560 ตั้งแต่ยศ ร.ต.อ.ระดับ รอง สว.จร. ถึง ส.ต.ต.ผบ.หมู่งานจราจร รวมประมาณ 5,000 นาย สอบปรนัย 50 ข้อ เกณฑ์ตัดสินต้องสอบให้ผ่าน 45 ข้อขึ้นไป

ผลการสอบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอบเกือบ 5,000 นาย เนื่องจากบางรายติดภารกิจ ปรากฏว่าสอบไม่ผ่าน 26 ราย ได้ลงโทษด้วยการไม่อนุญาตให้ถือใบสั่ง” พล.ต.ต.สุคุณ กล่าว