น.1มอบนโยบายผบก.-ผกก.236นาย

689

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ต.ค. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ร่วมกับรองผบช.น.

โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. ระดับผบก. รองผบก. และผกก. รวมทั้งสิ้น 236 นาย เข้าร่วมประชุม

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ กล่าวถึงนโยบายการทำงานว่า

มีนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้น คือ พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การถวายความปลอดภัยฯในเส้นทางเสด็จทำความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้เส้นทาง ผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

ด้านความมั่นคงให้บังคับใช้กฎหมาย 100% เพื่อความสงบสุขของสังคม ต้องมีข้อมูลแหล่งที่พัก เช่น ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ที่อาจนำมาประกอบวัตถุระเบิด เป็นต้น

งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมว่า ยึดหลักบังคับใช้กฎหมาย เน้นการป้องกัน เข้าหาประชาชน การใช้กำลังให้เหมาะสม และภาพพจน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การรับแจ้งเหตุและการระงับเหตุโดยเร็ว พร้อมเน้นการจับกุมคดีอาชญากรรมที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เนื่องจากผลการจับกุมของ บช.น. รอบ 11 เดือนที่ผ่านมาผลการจับกุมติดลบ

ด้านการอำนวยความยุติธรรม เช่น พนักงานสอบสวนต้องกล้าบังคับใช้กฎหมายและหาช่องทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย คดีที่รัฐบาลหรือสังคมให้ความสนใจ และคดีค้ามนุษย์

หัวหน้าหน่วยต้องกำกับดูแล ให้ความสำคัญกับการสอบสวน รอบคอบ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ด้านงานสืบสวน ต้องเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญกับทุกคดี การสืบสวนผู้ต้องหา แสวงหาพยานหลักฐานให้ครบถ้วน สนับสนุนฝ่ายสอบสวน ติดตามหมายจับค้างเก่า

ด้านงานจราจร การจราจรต้องคล่องตัว ลดอุบัติเหตุ บก.จร.แก้ไขปัญหาจราจรในภาพรวม เน้นภารกิจอำนวยความสะดวกการจราจร ไม่เน้นยอดการจับกุม

มีการจัดการจราจร จุดวิกฤต เช่น กรณีน้ำท่วม ไฟไหม้ รถชน การตั้งจุดกวดขันจับกุมยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ (PM 2.5)

การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของบก.จร. การกวดขันวินัยจราจร และห้ามเรียกรับผลประโยชน์ หรือกลั่นแกล้งจับกุมโดยเด็ดขาด

ด้านการปราบปรามยาเสพติด ให้ใช้ยุทธวิธีทุกรูปแบบภายใต้กฎหมาย ตำรวจต้องไม่เข้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากตรวจพบให้ดำเนินการทั้งทางวินัยและคดีอาญาอย่างเด็ดขาด

โดยหัวหน้าสถานี หรือผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ต้องสอดส่องดูแลอย่างจริงจัง

“สำหรับนโยบายเฉพาะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำ ประกอบด้วย

1.การปราบปรามข่าวปลอมบิดเบือน/แพร่ระบาด/ชี้นำ (Fake News) มอบหมายให้ บก.สส.บช.น. เป็นเจ้าภาพหลัก

2.การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฝุ่นละออง PM 2.5 มอบหมายให้ บก.น.1-9 เป็นเจ้าภาพหลัก โดยให้บก.จร.และ บก.อคฝ. เป็นหน่วยสนับสนุน

3.การปราบปรามค้ามนุษย์ เงินกู้นอกระบบ ผู้มีอิทธิพล บ่อนการพนัน

4.ปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้สื่อออนไลน์ เช่น การค้าอาวุธปืน หรือยาเสพติดทางออนไลน์

5.ปัญหาเด็กแว้นในพื้นที่จะต้องหมดไปเป็นศูนย์

6.ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน

7.สถานบริการในพื้นที่ จะต้องไม่มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่มีอาวุธปืนและยาเสพติด” พล.ต.ท.ภัคพงศ์ กล่าว

ผบช.น.ให้หลักคิดการทำงานว่า

รับผิดชอบงานในหน้าที่ ให้ดีที่สุด พึงระลึกเสมอว่าทุกข์เล็กๆของประชาชน หากไม่ได้รับการแก้ไข ทุกข์นั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วปัญหานั้นจะย้อนกลับมาหาเรา (ตำรวจ) เอง