น.1เซ็นมอบหมายงานแบ่งหน้าที่12รองผบช.น.

น.1 เซ็นคำสั่งมอบหมายงานรองผบช.น. ทั้ง 12 นาย รองกึ๋น รองผบช.คนใหม่ คุมงานหลักป้องกันปราบปราม รองจิ รับผิดชอบจราจร รองอุ้ยดูแลสืบสวน รองเผือก ผู้นำทัพปราบยานรก รองเปีย หัวหน้างานความมั่นคง รองสุคุณ กำกับดูแลงานกฎหมาย

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) วันที่ 4 ต.ค.63

มีรายงานว่า พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. เซ็นคำสั่งมอบหมายหน้าที่รองผบช.น. และผบก.ประจำบช.น. ตามแนบท้ายคำสั่ง บช.น.ที่ 404/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค.63

โดยพล.ต.ท.ภัคพงศ์ รับผิดชอบดูแล บก.สส.บช.น. และกก.ดส.บช.น. และมอบหมายงานให้รองผบช.น.ดังนี้

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานจเรตำรวจ (จต.) รับผิดชอบดูแล บก.น.8

พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานบริหาร 2 (บร.2) และศูนย์ปฏิบัติการ(ศปก.) รับผิดชอบดูแล บก.น.9

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานสืบสวน (สส.)

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานจราจร (จร.) รับผิดชอบดูแล บก.จร.

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานต่างประเทศ (ตท.) รับผิดชอบดูแล บก.น.7
        

พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานกฎหมาย (กม.) รับผิดชอบดูแล บก.น.5

พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานความมั่นคง (มค.) รับผิดชอบดูแล บก.น.1 บก.น.4 และบก.อคฝ. (ยกเว้นกก.อารักขา 1 และกก.อารักขา 2)

พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานบริหาร 2 (บร.2) และงานกิจการพิเศษ 2 (กศ.2) รับผิดชอบดูแล บก.น.6 บก.อก. และศูนย์ฝึกอบรม (ศฝร.)

พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานปราบปรามยาเสพติด (ปส.) รับผิดชอบดูแล บก.น.2

พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานป้องกันปราบปราม (ปป.)

พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รองผบช.น. รับผิดชอบดูแล บก.น.3

พล.ต.ต.สำราญ นวลมา รองผบช.น. เป็นหัวหน้างานกิจการพิเศษ 1 (กศ.1) รับผิดชอบดูแล บก.สปพ. บก.อคฝ. (เฉพาะกก.อารักขา 1 และกก.อารักขา 2)

และพล.ต.ต.ณพัฒน์ศักย์ ธรรมรักษ์ ผบก.ประจำบช.น. เป็นผู้ช่วยงานศปก.