น.1แจกอาวุธสู้ศึกโควิด-19

ผบช.น. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ตำรวจในสังกัด นำไปใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่-สร้างความเชื่อมั่นให้ตำรวจ-ครอบครัว-ประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 เม.ย. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.

เป็นประธาน ในพิธีมอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 (Covid-19) ประกอบด้วย

1.หน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้า (Face Shield) จำนวน 12,500 อัน

2.แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70% จำนวน 2,690 ลิตร

3.หน้ากากอนามัย (Mask) 10,860 ชิ้น

4.ชุดป้องกันเชื้อ (PPE) 36 ชุด

5.ชุดคลุมแพทย์ (ชุดกาวน์) 990 ชุด

6.ชุดอุปกรณ์ฉีดพ่นสารเคมี 216 ชุด

7.สารฆ่าเชื้อ 201 ลิตร

8.ชุดกันฝน 820 ชุด

9.ถุงมือยาง 1,350 คู่

10.เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 40 เครื่อง

ให้กองบังคับการในสังกัด นำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนที่มีความต้องการ ได้นำไปใช้ประโยชน์

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึง ผู้มาติดต่อราชการ

พล.ต.ท.ภัคพงศ์ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

รัฐบาลจึงมีนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.- 30 เม.ย.63

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ตั้งจุดตรวจตามถนน เส้นทางคมนาคม

เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม ตลอดจนการรวมกลุ่มมั่วสุมลักษณะต่อการเสี่ยงแพร่เชื้อโรค และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย บช.น. จึงได้หาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ตำรวจนครบาล และครอบครัวมีความปลอดภัย รวมถึง เพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่ทำการ ที่พักอาศัย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรม

เมื่อตำรวจปลอดภัยก็จะสามารถออกไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถ.