บก.น.8 เลี้ยงเป็ดรักษาระบบนิเวศบ่อบำบัด

694

เย็นวันที่ 19 ก.ย. ที่บ่อบำบัดน้ำเสียข้างกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า ผบก.น.8  พ.ต.อ.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ รอง ผบก.น.8 พร้อมข้าราชการตำรวจสังกัด บก.น.8 ร่วมกันนำเป็ดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และลูกเป็ด รวมทั้งสิ้น 15 ตัว เข้าสู่คอกเลี้ยงภายในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดังกล่าวกว้างเกือบ 1 ไร่ ผ่านการขุดลอกและกำจัดวัชพืชตามโครงการจิตอาสาพัฒนายั่งยืน มาได้ 2 เดือน จนขณะนี้สภาพน้ำภายในบ่อดังกล่าวสะอาดขึ้นทำให้มีปลาหลายสายพันธุ์จากคลองบางเข้ามาอาศัยอยู่ภายในบ่อบำบัดน้ำเสียแห่งนี้จำนวนมาก

พล.ต.ต.สัมฤทธิ์เผยว่า ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยวัชพืชส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรวมถึงเชื้อโรคต่างๆ ผ่านการบำบัดปรับปรุงจนตอนนี้อยู่ในสภาพดี

ด้วยจิตอาสาหลายหน่วยงานได้มาช่วยกันขุดลอกโคลนตมและวัชพืชออกไป อีกทั้งได้ใช้เครื่องเติมออกซิเจนลงในน้ำ เพื่อปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นสังเกตได้จากการที่มีปลาหลายสายพันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

 บก.น.8 ได้ริเริ่มการนำเป็ดเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่บ่อบำบัด เนื่องจากเป็ดชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำ ว่ายน้ำเป็น และเพื่อให้เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อาหาร ทำหน้าที่กินตะไคร่น้ำ ช่วยปรับระบบนิเวศให้น้ำเกิดความสะอาดตามธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง

ในอนาคตหากเป็ดแม่พันธุ์สามารถวางไข่และออกลูกออกหลานได้เพิ่มเติมก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย