บก.ปคม.ครบรอบวันสถาปนา 13 ปี จัด “ลอดซุ้มกระบี่” ให้ตำรวจเกษียณ

เวลา 09.00น.วันที่ 7 ก.ย.65 ที่ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ชั้น 19 อาคารพิทักษ์สันติ (บช.ก.)

พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำขำนาญ ผบก.ปคม. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา บก.ปคม.ครบรอบ 13 ปี โดยมีรองผบก. ผกก.1-6  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด บก.ปคม. เข้าร่วม

ช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ ตักบาตร ทำบุญ หลังเสร็จพิธี  ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละสายงาน ประจำปี 2565

1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนดีเด่น
พ.ต.ต.เชษฐ์ศุภากร พิริยะพงษ์พันธ์ สว.กก.3.บก.ปคม.

2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามดีเด่น พ.ต.ท.เกริก เสนาะสำเนียงสว.กก.5.บก.ปคม.

3.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวนดีเด่น
ร.ต.อ.ณัฏฐพร ไผ่ประดิษฐ์ รองสารวัตร (สอบสวน) กก.5.บก.ปคม.

4.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านอำนวยการดีเด่น
ร.ต.อ. วิเชียร เขาพาใน รองสารวัตร กก. 2 บก.ปคม.

5. ผู้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดีเด่น
ร.ต.อ.เดชชัย จำปาทอง รองสารวัตร กก.4.บก.ปคม.

6. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ดีเด่น
ร.ต.อ. พัชราภรณ์ บุญเพ็ง รองสารวัตร (สอบสวน) กก.6.บก.ปคม.

7. พนักงานสอบสวนผู้ทุ่มเทเสียสละในคดีสำคัญ คือ คดีในการปฏิบัติการเรือมนุษย์ ซึ่งเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อน อาศัยความทุ่มเทเสียสละและความอดทน ในการรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวน และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ให้ได้รับความยุติธรรม  มีพนักงานสอบสวนสมควรได้รับ ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

– พ.ต.ต. ศราวุธ ปัญจะวัตร สว.(สอบสวน) กองกก.5.บก.ปคม

ร.ต.อ.จักรภพ เชื้อสาย รองสว.(สอบสวน) กก.2.บก.ปคม.และร.ต.อ. ตรีเพชร สมน้อย
รองสว. (สอบสวน) กก.5.บก.ปคม.

นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดา ข้าราชการตำรวจ และพิธีแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ พร้อมจัดพิธีลอดซุ้มกระบี่ ให้กับตำรวจเกษียณราชการเพื่อเป็นเกียรติอีกด้วย

พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม.กล่าวว่า

ผมมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล (รุ่นที่ 23 ) ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566ในวันนื้

การเกษียณอายุราชการ เป็นการพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบทางราชการเท่านั้นแต่ภาระหน้าที่ในการประกอบคุณงามความดี การทำประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติมิได้หมดไปด้วย โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของท่านทั้งหลาย

ผมในนามของ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในวันนี้ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี ของความภาคภูมิใจ ที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศเวลาส่วนตน ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย

สร้างคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงานถึงแม้ในบางครั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรากตรำ ประสบกับปัญหา อุปสรรคมากมาย แต่ก็สามารถ ครองตน ครองคน ครองงาน จนเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้

นับจากนี้ ถึงเวลาพักผ่อนตามวิถีของตนเอง เป็นเวลาของท่านที่จะมอบให้ตนเองและครอบครัวสุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมี แห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย จากภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการ