“บช.น. ติวเข้ม นายทะเบียน รปภ. ทั่วประเทศ”

วันที่7ก.ค.65โรงแรมรามา การ์เด้นท์ เขตหลักสี่ กทม. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. มอบหมาย พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.น.  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และ

พร้อมผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องมีพล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.อก.บช.น., พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน รอง ผบก.อก.บช.น., พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดฝึกอบรม และผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้เห็นชอบอนุมัติโครงการอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 6 – 8 ก.ค.65

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ของนายทะเบียนทั่วประเทศ รวมถึงผู้ช่วยนายทะเบียน ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การพิจารณาออกใบอนุญาต การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการบริการจัดการงบประมาณ ที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีนายทะเบียนจังหวัด(ผู้บังคับการ) พร้อมเจ้าหน้าที่นายทะเบียน รวม 231 ราย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้/งานธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฝอ.5 บก.อก.บช.น.