บช.น.ปรับทัพตั้ง41 ทีม IO

1025

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เมื่อวันที่ 14 ก.ค.

มีรายงานว่า พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.น. มีคำสั่งให้แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก ผู้ช่วยโฆษก คณะทำงานประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติข้อมูลข่าวสาร (Information Operation) บช.น.

เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของบช.น. ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่อง ตามที่ผบช.น.มอบหมาย

มีคำสั่งให้ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. เป็นโฆษกบช.น. พล.ต.ต.ธนธัช น้อยนาค ผบก.ประจำบช.น. เป็นรองโฆษกบช.น. พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน รองผบก.อก.บช.น. เป็นผู้ช่วยโฆษก บช.น.

มี พ.ต.อ.กฤช กัญชนะ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. เป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งสิ้น 41 นาย

ทีมงานโฆษกบช.น. มีอำนาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชี้แจงทำความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของบช.น.

สามารถเชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. มาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐาน หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

และสามารถขอใช้กำลังพล ข้อมูล หรือขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ จากหน่วยงานในสังกัดบช.น. ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงาน

นอกจากนี้คณะทำงานโฆษกบช.น.แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษก ประจำแต่ละบก. รวมทั้งหมด 29 นาย

อาทิ พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผบก.น.1 เป็นโฆษก บก.น.1 พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รองผบก.น.2 เป็นโฆษกบก.น.2 พ.ต.อ.ชาญวิทย์ พุ่มโพธิ์ รองผบก.น.3 เป็นโฆษกบก.น.3 พ.ต.อ.ธวัช วงศ์สง่า รองผบก.น.4 เป็นโฆษกบก.น.4 พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ รองผบก.น.5 เป็นโฆษกบก.น.5

พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร รองผบก.น.6 เป็นโฆษกบก.น.6 พ.ต.อ.เมธี รักพันธ์ รองผบก.น.7 เป็นโฆษกบก.น.7 พ.ต.อ.มานะ เผาะช่วย รองผบก.น.8 เป็นโฆษกบก.น.8 พ.ต.อ.เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์ รองผบก.น.9 เป็นโฆษกบก.น.9 พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รองผบก.จร. เป็นโฆษกบก.จร.

พ.ต.อ.ภานพ วรธนัชชากุล รองผบก.สปพ. เป็นโฆษกบก.สปพ. พ.ต.อ.จักษ์ จิตตธรรม รองผบก.อคฝ. เป็นโฆษกบก.อคฝ. และพ.ต.อ.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผบก.สส.บช.น. เป็นโฆษกบก.สส.บช.น.

พล.ต.ต.จิรสันต์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้แต่ละกองบัญชาการจัดตั้งทีมโฆษกขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมให้ประชาชนรับทราบ

บช.น.จึงจัดตั้งทีมโฆษกบช.น.และตั้งโฆษกแต่ละกองบังคับการในสังกัดบช.น. โดยมีอำนาจหน้าที่เหมือนกัน คือ ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารในส่วนของกองบังคับการ

บางครั้งทีมโฆษกบช.น.ไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่หรือจัดทำ เนื่องจากหัวหน้าหน่วยเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ข่าวสาร ทีมโฆษกก็จะทำงานอยู่เบื้องหลัง และเป็นช่องทางการประสานงานให้ตำรวจกับสื่อมวลชน

“ที่ผ่านมาทีมโฆษกในสังกัดบช.น. อาจจะไม่มีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวสารต่อประชาชน รวมทั้งอาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับการชี้แจงข่าวสารเพียงพอ

บช.น.จึงได้จัดฝึกอบรมทีมโฆษกทั้งหมดเสริมทักษะ เพื่อให้รู้ถึงหลักการในการแจ้งข่าวสาร แถลงข่าว นำเสนอข่าวสาร รวบรวมข้อมูลข่าว การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการข้อมูล

พร้อมทั้งเชิญตัวแทนสื่อมวลชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนการทำงานของตำรวจ ตนหวังว่าทีมโฆษกบช.น.และแต่ละบก.จะมีส่วนช่วยปรับปรุงการทำงานของตำรวจให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน” โฆษกบช.น. กล่าว