บวชหมู่สู่ดินแดนพุทธภูมิ รุ่น3

786

“บ.รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ปจำกัดร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”

จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ “โครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3 !!

วันที่ (13 กรกฏาคม 2562) เวลา 13:00 น. ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) บริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ปจำกัดร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”

จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ “โครงการอุปสมบทหมู่ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

มี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” ประธานจัดโครงการฯและประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 1ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี

พร้อมทั้ง พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 และ คุณนฤชล นิวาศะบุตร ประธานชีพราหมณ์ รุ่นที่ 2 ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์

และให้ความรู้การปฏิบัติตนในประเทศอินเดียปีของรุ่นที่ผ่านมาให้กับคณะผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ และผู้เข้าร่วมบวชชีพราหมณ์

พร้อมคณะลูกศิษย์ที่ติดตาม รุ่นที่ 3 ก่อนที่จะทำพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ภายในเดือนตุลาคม

ทั้งนี้ยังได้รับเมตตาจากพระครูอุทัยธรรมานุกูล เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท เจ้าอาวาส วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) กล่าวต้อนรับ และ อนุโมทนาแก่ผู้รับบรรพชาอุปสมบทหมู่

พร้อมทั้ง พระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี หัวหน้ากองงานกิจการพิเศษ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาให้โอวาท

และ แนะนำขั้นตอนในการเตรียมตัวซ้อมขานนาคให้แก่คณะผู้รับบรรพชาอุปสมบทหมู่และผู้บวชชีพราหมณ์ รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ ก่อนที่จะมีพิธี ปลงผมนาค ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ)

หลังจากนั้นคณะโครงการบวชพระนวกะโพธิจะเดินทางไปทำพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในวันที่10 ตุลาคม 2562เป็นลำดับต่อไป!!