บิ๊กก้อง จัดทัพมอบหมายงาน รองผบช.ก.

วันที่ 1 ต.ค.64  ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมืองทองธานี

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  เรียกประชุมรองผู้บัญชาการและผู้บังคับการ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

พร้อมเซ็นคำสั่งมอบหมายแบ่งงานให้รองผู้บัญชาการ ประกอบด้วย

1.พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ดูงานกิจการพิเศษ ผู้ช่วย(1)งานกฏหมายและสอบสวน(กม) ผู้ช่วย(2) งานจเรตำรวจ (จต)

งานพิเศษ งานพิทักษ์เด็ก สตรี และปราบปรามการค้ามนุษย์ (พดส)
ดูหน่วยงาน บก.ปคม.

2.พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ ดูงานถวายความปลอดภัย ผู้ช่วย(1) งานมั่นคง (มค) ผู้ช่วย(2)งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม(ปป)

งานพิเศษ งานปราบปรามโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ปจร) งานป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง(ปข)
ดูแล บก.ทล และบก.ปฏิบัติการพิเศษ

3.พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ดูงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม(ปป) ผู้ช่วย(1)งานสืบสวน (สส) ผู้ช่วย(2)งานกฏหมายและสอบสวน(กม)

งานพิเศษ ดูงานปราบปรามลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรและธรรมชาติ (ปทส)

งานพิเศษ งานป้องกันปราบปรามยาเสพติด(ปส) ดูหน่วยงานบก.ปทส.

4.พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น ดูงานความมั่นคง (มค) ผู้ช่วย(1) งานถวายความปลอดภัย(ถปภ) ผู้ช่วย(2) สืบสวน(สส)
งานพิเศษ ดูงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศ(ปอส)

งานพิเศษ งานต่อต้านข่าวปลอมและมั่นคง(คปค) ดูหน่วยงานบก.ปอท.

5.พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนะเศรษฐ ดูงานบริหาร ผู้ช่วย(1) งานจเรตำรวจ(จต) ผู้ช่วย(2) งานถวายความปลอดภัย(ถปภ)

งานพิเศษงานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง(ปนม)
ดูหน่วยงาน บก.รน และศฟร.บช.ก.

6.พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ดูงาน จเรตำรวจ(จต) ผู้ช่วย(1) งานบริหาร(บร) ผู้ช่วย(2) งานกิจการพิเศษ(กศ)

งานพิเศษ ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและและเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย(ปชก.)
ดูหน่วยงาน บก.อก.บช.ก.และบก.ปคบ.

7.พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ดูงานกฏหมายและสอบสวน(กม) ผู้ช่วย(1)งานกิจการพิเศษ (กศ) ผู้ช่วย(2) งานบริหาร (บร)

งานพิเศษงานปราบปรามผู้มีอิทธพลและมือปืนรับจ้าง(ปอร) งานพิเศษ งานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน( ปปง.)
ดูหน่วยงาน บก.ป.และบก.ปปป.

8.พล.ต.ต.สันติ ชัยนิรามัย ดูงานสืบสวน(สส) ผู้ช่วย(1) งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ปป) ผู้ช่วย(2) งานมั่นคง (มค)

งานพิเศษ งานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ปสป) งานป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ((ปน) ดูหน่วยงาน บก.รฟ.และบก.ปอศ.

สำหรับนโยบายหลัก คือ งานถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชอาคันตุกะ

งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
งานจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง งานพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

งานพัฒนาองค์กร เพิ่มประสิทธภาพงานสืบสวน และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และนโยบายงานอื่นๆ

ภายใต้วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร คือ มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน