Friday, May 24, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน”บิ๊กต่อ”เริ่มแล้วตรวจเยี่ยมไม่แจ้งล่วงหน้าประเดิมที่แรก สภ.หนองปลิง นครสวรรค์

  ”บิ๊กต่อ”เริ่มแล้วตรวจเยี่ยมไม่แจ้งล่วงหน้าประเดิมที่แรก สภ.หนองปลิง นครสวรรค์

  ผบ.ตร. เริ่มแล้วตรวจเยี่ยมหน่วย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า นำร่อง สภ.หนองปลิง จ.นครสวรรค์ ชื่นชมตำรวจมีความพร้อมในการทำงาน ย้ำกำชับแนวทางการปฏิบัติราชการ 10 ข้อ เน้นหนัก 4 ข้อดูแลประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ด้านตำรวจปลื้มใจ ผบ.ตร. แวะมาให้กำลังใจ เรียบง่าย สร้างขวัญกำลังผู้ปฏิบัติงาน

  วันที่ 27 ต.ค.66 เวลา 11.40 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.  เดินทางตรวจเยี่ยม สภ.หนองปลิง จ.นครสวรรค์  เป็นการลงพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า พบ พ.ต.ท.ธเนศน์ เนียมณรงค์ รอง ผกก.สภ.หนองปลิง รรท.ผกก.สภ.หนองปลิง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.หนองปลิง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อมา

  พล.ต.ต.ชาญวิทย์ กนกนาก ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.โกมินทร์ สิงห์ขาว ,พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา , พ.ต.อ.นิติศักดิ์ แก้วอ้น รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ

  ผบ.ตร. ได้กำชับแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี ดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม และการดูแลขวัญและกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 10 เรื่อง

  1.ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  2.เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่สร้างความเดือดร้อน เอารัดเอาเปรียบ หรือกระทบต่อการดำเนินชีวิต โดยปกติสุขของประชาชน

  3.ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และอาชญากรรมรูปแบบใหม่

  4.แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ

  5.ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชน อำนวยความยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  6.พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี คุณธรรมจริยธรรม และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

  7.พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน การทํางานให้มีประสิทธิภาพ

  8.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้

  9.พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ขวัญกําลังใจ ความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ

  และ10.เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

  พร้อมกันนี้ ผบ.ตร.ได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติราชการสำคัญเร่งด่วน 4 ด้าน ได้แก่ ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว , แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ , ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี , ดูแลสวัสดิการ และขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ

  นอกจากนี้ ผบ.ตร. ได้อวยพรข้าราชการตำรวจ สภ.หนองปลิง โดยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอเดชะพระบารมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดลบันดาลให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.หนองปลิง พร้อมครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความปลอดภัย

  ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้มีคำกล่าวจากใจถึงข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชน เนื่องในวันตำรวจ 17 ตุลาคม 2566 ที่  โดยขอให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านตั้งใจทำงาน ไม่ต้องมาดูแลผู้บังคับบัญชา ไม่ต้องดูแล ผบ.ตร. เอาเวลาไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขอให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาผบ.ตร.จะลงไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจหน่วยต่างๆ โดยไม่บอกกล่าว

  ในการตรวจเยี่ยม สภ.หนองปลิง จ.นครสวรรค์ ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยต่าง ๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  พบว่าข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็นที่น่าพึงพอใจ สร้างความปลื้มใจให้ข้าราชการตำรวจ สภ.หนองปลิง ในความเรียบง่ายของ ผบ.ตร.ที่ลงตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ดูแลข้าราชการตำรวจ นับเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน สังคมต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments