Thursday, July 18, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“ บิ๊กต่าย ” ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 78 ปี ตำรวจภูธรภาค 7

  “ บิ๊กต่าย ” ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 78 ปี ตำรวจภูธรภาค 7

   

  วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ.ตำรวจภูธรภาค 7  เลขที่ 11/4 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

  พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7 ครบรอบปีที่ 78 ประจำปี 2567 พร้อมด้วย อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 อาทิเช่นพล.ต.อ. บุญชัย ชื่นสุชนพล.ต.ท. ฉลอง สนใจพล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชาพล.ต.อ. วีระพงษ์ ชื่นภักดีพล.ต.ท. สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

  มีพล.ต.อ. กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพล.ต.อ. นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 มีรองผบช.ภ.7 ผบก.ถึง หัวหน้าสถานีทั้ง 104 สถานี ในสังกัดตำรวจภูธรภาค.7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การตอนรับ

  พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวว่า ประวัติความเป็นมาของตำรวจภูธรภาค 7 ในปี พ.ศ.2484 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองบังคับการตำรวจภูธรเขต7 แบ่งเขต รับผิดชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วยจ. นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสาคร ราชบุรี เพ็ชร์บุรี และประจวบคีรีขันธ์

  ในปีพุทธศักราช 2486 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบใหม่ กำหนดให้ตำรวจภูธรเขต 7 รับผิดชอบเพียง 7 จังหวัด  ตัดจ. นนทบุรี และ สมุทรสาคร ออกไป

  ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2489 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่รับผิดชอบใหม่ ตำรวจภูธรเขต7 รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

  กระทั่งในปี พ.ศ.2519  มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจภูธร 1–4 และยุบเลิกกองบังคับการตำรวจภูธรเขต ทำให้กองบังคับการตำรวจภูธรเขต 7 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น กองบังคับการตำรวจภูธร 3 สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร 1

  ต่อมาในปี พ.ศ.2536  มีพระราชกฤษฎีกาปรับโครงสร้างกรมตำรวจ ยุบเลิกกองบัญชาการตำรวจภูธร 1-4 และหน่วยงานในสังกัด  ส่งผลให้กองบังคับการตำรวจภูธร 3 ถูกยกเลิกไปพร้อมกันด้วย และได้กำหนดส่วนราชการขึ้นใหม่ เรียกว่า ตำรวจภาค 7 มี พล.ต.ท. ประชา พรหมนอก ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ เป็นหัวหน้าตำรวจภาค 7

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ และได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน จากเดิมตำแหน่ง หัวหน้าตำรวจภาค 7 แก้ไขเป็น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 มีพล.ต.ท. สมบัติ อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นคนแรกและในปัจจุบันตำรวจภูธรภาค 7 มีพล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 คนที่ 20

  ถือเอาวันที่ 12 มิถุนายน 2489 ซึ่งเป็นวันที่มีประกาศกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบครั้งแรก ตรงตามพื้นที่ในปัจจุบัน เป็นวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 7 และในปีนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 78 ปี  มีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งหน่วย เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในหน่วยที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรภาค 7

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments