บิ๊กราญ แบ่งงานนครบาล ดส.คุมเอง

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) วันที่ 1 ต.ค. 64

พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. ได้เซ็นคำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบให้ รองผบช.น. ดังนี้

พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ หัวหน้างานความมั่นคง (มค.)

พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ หัวหน้างานสืบสวน (สส.)

พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง หัวหน้างานป้องกันและปราบปราม (ปป.)

พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ หัวหน้างานกฎหมายและคดี (กม.)

พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ หัวหน้างานปราบปรามยาเสพติด (ปส.) และหัวหน้างานต่างประเทศ (ตท.)

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก หัวหน้างานจราจร (จร.) และโฆษกบช.น.

พล.ต.ต.สยาม บุญสม หัวหน้างานกิจการพิเศษ 1 (กศ.1)

พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง หัวหน้างานกิจการพิเศษ 2 (กศ.2)

พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม หัวหน้างานบริหาร 1 (บร.1)

พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม หัวหน้างานบริหาร 2 (บร.2) หัวหน้างานจเรตำรวจ (จต.) และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการบช.น. (ศปก.)

ส่วนผบช.น.รับผิดชอบงานกก.ดส.

พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. กล่าวถึงการทำงานเริ่มทำหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นวันแรกว่า

ยืนยันมีความพร้อมทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม

กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีรูปแบบและแผนการปฏิบัติไว้อยู่แล้ว ส่วนตัวก็จะดำเนินการตามแนวทางเดิม พร้อมต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม

ยืนยัน ตำรวจนครบาล พร้อมดูแลทุกเรื่องอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ส่วนการมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เบื้องต้น ได้แบ่งงานและความรับผิดให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแต่ละคน รับผิดชอบแต่ละด้านไปแล้ว

จากนี้ จะรอฟังพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายในภาพรวม ในวันที่ 2 ตุลาคม ก่อนที่จะมีการขับเคลื่อนในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลต่อไป