Wednesday, July 24, 2024
More
  Homeท่องปทุมวัน“บิ๊กหลวง“เลขาธิการ ป.ป.ส.มอบโล่ตำรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่นปี67

  “บิ๊กหลวง“เลขาธิการ ป.ป.ส.มอบโล่ตำรวจป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่นปี67

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยพลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  มีกำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 3กรกฎาคม2567 เวลา 12.30- 15.00น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

  เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ มีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัลในปีนี้ 55ราย

  สำหรับรายชื่อผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 ในส่วนของตำรวจมีดังนี้

  องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ

  1.ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6จังหวัดพิษณุโลก

  องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด

  พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยนาท

  พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการ

  องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด

  ด่านตรวจยานพาหนะสีคิ้ว กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

  องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

  สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

  1.พลตำรวจตรี ประสงค์ เรืองเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 2.พันตำรวจเอก วราวุธ เจริญชนม์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี

  บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ

  1. พลตำรวจตรี อิทธิพร โพธิ์ทอง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี 2.พันตำรวจเอก วันชนะ บวรบุญ รองผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

  บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด

  1.พลตำรวจตรี สมบูรณ์ เทียนขาว รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2. พลตำรวจตรี นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3.พันตำรวจเอก จตุรภัทร สิงหัษฐิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

  4.พันตำรวจเอก ทิวาพงษ์ พลูโต ผู้กำกับกองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 5. พันตำรวจเอก นริศ ปรารถนาพร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6 กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 กองบัญชาการตำรวจนครบาล

  6.พันตำรวจเอก พชรพล วงศ์รจิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 7. พันตำรวจเอก ภาคภูมิ โห้ใย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8. พันตำรวจเอก วิชัย สนสกุล ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล 9. พันตำรวจเอก ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

  10. พันตำรวจเอก สิริชัย มาสิลีรังสี รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ11. พันตำรวจเอก อนุกูล ดาวลอย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร12. พันตำรวจโท ชล ยิ่งแม่นวาด สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติราชการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

  13.พันตำรวจโท ชาติชาย เพาะบุญ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 14. พันตำรวจโท ธานินทร์ อินทร์กอง รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

  15. พันตำรวจโท ธีรพร วิจิตรบรรณการรองผู้กำกับสืบสวน สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 16. พันตำรวจโท พิรยุทธ ห่อเพ็ชร์ สารวัตรกองกำกับการสืบสวน 2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา

  17. ร้อยตำรวจเอก ฐาปนพงศ์ จันทนานนท์กิจรองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่ 18. ร้อยตำรวจเอก ณัฐสิทธิ์ จันทร์ดุ้ง รองสารวัตร กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปราม 19. ดาบตำรวจ ชด มากยิ่ง ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี 20. สิบตำรวจเอก นนท์ธวัช โกศลเวช ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี

  บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด

  1. พลตำรวจตรี ธีระชัย ชำนาญหมอ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี 2.พันตำรวจเอก วีระ หางนาค ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 3. พันตำรวจเอก ประยุทธ เจ็กภู่ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

  4. พันตำรวจโท โชติธนินท์ โชติสุรีย์ชัย รองผู้กำกับสอบสวน กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด .พันตำรวจโท พงศ์พิพัฒน์ ปุ้มตะมะ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2กรุงเทพมหานคร

  5. พันตำรวจโท วีระยุทธ สุดใส สารวัตรสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.๑กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 6.พันตำรวจตรี สมมาตร ตั้งรมยวิลัย สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

  บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

  1. พลตำรวจตรี นิตินัย หลังยาหน่าย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9จังหวัดสงขลา 2.พลตำรวจตรี พิษณุ วัตถุ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 3. พันตำรวจเอก นิมิต ชิตเจริญ ผู้กำกับการฝ่ายป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4.พันตำรวจเอก พิชิต มีแสง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

  บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

  1. พลตำรวจตรี พิรัชย์ อุดมพิสุทธิคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

  บุคคลผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผู้ได้รับบาดเจ็บ)

  1. พันตำรวจโท สิทธิเดช อนันตพันธ์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรม่วงงาม จังหวัดสงขลา 2. ร้อยตำรวจเอก ก่อกฤษฎิ์ ประโสตัง รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราด 3. ร้อยตำรวจตรี ศักดิ์สิทธิ์ พุทธา รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทางหลวง3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจภูธรทางหลวง จังหวัดลพบุรี

  4. ดาบตำรวจ ธนกฤษ ไชยสมบัติ ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 5. ดาบตำรวจ ณัฐวัฒน์ ขิมกระโทก ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

  6. ดาบตำรวจ นครินทร์ ศรีหมอก ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 7. ดาบตำรวจ วินัย กองแก้ว ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจองค์พระ จังหวัดสุพรรณบุรี 8. ดาบตำรวจ อาทิตย์ อ่อนน้อม ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

  9. สิบตำรวจโท เจษฎา อุ้ยเส้งผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 10.สิบตำรวจโท พุทธิกร อินสูงเนิน ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

  ทายาทผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผู้เสียชีวิต)

  1.พันตำรวจโท วีระวัฒน์ คำดี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2.ร้อยตำรวจโท อิสราวุฒิ โกพลรัตน์ รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม จังหวัดนครพนม3. ร้อยตำรวจตรี บุญธรรม แก้วรัตน์ รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments