บิ๊กอ้อจัดหนัก อัดความรู้ นสต.รุ่น10ศฝร.7

2453

ระหว่างวันที่3-17ก.ย.61 ที่ ศฝร.7 จ.นครปฐม มีสรุปการบรรยายพิเศษหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่น10 ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยวิทยากรบรรยาย20ท่าน จัดโดยพล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.7

สำหรับวิทยากรรับเชิญบรรยายพิเศษ นักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปี2561มีดังนี้

พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง ผบก.ปคม.
พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบก.สส. บช.น.
พ.ต.อ.วิระชาญ ขุนไชยแก้ว ผกก.๑ บก.ปอท.
พ.ต.ท.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา รอง ผกก.๕ บก.ป.
พ.ต.อ.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผกก.๕ บก.ป.
พ.ต.อ.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบก.ป.
พ.ต.ท.ชัยฏิภูมิ อํานวยชัย รอง ผกก.๕ บก.ป.
พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก. ตม.2
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบก. ป.
พล.ต.ต.ดร.เนติพงศ์ ธาตุทําาเล ผบก.กต.7 จต.

พ.ต.อ.อรรถพร สุริยเลิศ ผกก.ฝอ.ปทุมธานี
พ.ต.อ.สันติ ชัยนิรามัย รองผบก.ป.
พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน รอง ผบก.ศบศ.รร.นรต.
พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผบก.ส.3
พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ จันทราพิพัฒน์รอง ผกก.6 บก.ป.
คณะวิทยากร ตําารวจกับทนายความ

พล.ต.ต.อัคราเดชกล่าวถึงการจัดอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจครั้งนี้ว่า วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยาย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิฝีมือระดับประเทศทุกท่าน ทำเพื่อวางพื้นฐานให้ ตร.และเป็นประโยชน์ต่อ สตช.และ ประชาชนต่อไปครั