บิ๊กอ้อฟิต ตรวจเยี่ยม3โรงพักอุบลฯ

683

“พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 (หน.สส.)ตรวจเยี่ยม 3 สภ.ในจว.อุบลฯ พร้อมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามข้อสั่งการตามนโยบาย ตร.และ ภ.3 อย่างเคร่งครัด!!

วันนี้ (10 ธ.ค. 62) ในห้วงเวลา 10.15 น.ถึง14.45 น.พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช. ภ.3 (หน.สส.) / สุระ6
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สภ.ช่องเม็ก/สภ.สิรินธร/ สภ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

พร้อมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามข้อสั่งการ ตามนโยบาย ตร. และ ภ.3 อย่างเคร่งครัด

อาทิให้ดำเนินการตามนโยบายการยกระดับการให้บริการประชาชน
– เน้นเรื่องการทำจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือประชาชน

– การเก็บร่วมรวมข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสถานที่ การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน ต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน

-การจัดทำแผนผังและการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวิดีโอวงจรปิด

– การตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการอินเตอร์เนต เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ fake news
– เน้นย้ำ ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เอาใจใส่ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน

– การปฎิบัติตามระเบียบตำรวจว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อเเต่งเครื่องแบบ ปี พ.ศ.2561 และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย

และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ
– การเตรียมการวางแผนรับมือภัยแล้งฯลฯ