บิ๊กแป๊ะควงบิ๊กช้าง กลับถิ่นสามพราน

1631

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ในวันนี้ (7 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร.

เดินทางไปตรวจเยี่ยม และบรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 รุ่น 72 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

โดยมี พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต ผบช.รร.นรต. , พล.ต.ท.ธนา ชูวงษ์ ผบช.ภ.7 พล.ต.ต. คำรณ บุญเลิศ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมคณะให้การต้อนรับ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 36 ได้ให้นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องสำคัญ ได้แก่ การพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม,

การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม, การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ, การเร่งรัดขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซี่ยน และ การเสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ยังถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของ ผบ.ตร. ทั้งฝ่ายบู๊ และฝ่ายบุ๋น ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์นักสืบ มือปราบคลี่คลายคดีสำคัญ ที่สั่งสมมานานกว่า 40 ปี รวมไปถึงให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 72 น้อมนำพระราชดำริ โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” มาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ให้มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ตลอดจนชี้นำทิศทางของตำรวจในอนาคต ยุค 4.0 ต้องเก่งกว่าคนร้าย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และต่อยอดไปยังภาษาอื่นๆ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ อันมีความสำคัญต่อการรับราชการในอนาคต

ผบ.ตร. ยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 72 ที่กำลังจะจบการศึกษา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ ประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัย หมั่นศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดำรงตนเป็นที่พึ่งของประชาชน ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจ และให้มีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ

อีกทั้งยังได้แนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตราชการ เช่น การครองตน ครองคน ครองงาน ให้อยู่ในกรอบกฎหมายจริยธรรมตำรวจ มีภาวะผู้นำที่ดี รักษาภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยกันสืบทอดเจตนารมย์

คุณงามความดีที่รุ่นพี่ ได้สั่งสมมาในอดีตในการพิทักษ์รับใช้ประชาชนและสามารถตอบโจทย์สังคมให้ได้ว่า แล้วประชาชนจะได้อะไร เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปตำรวจในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

Cr.ทีมข่าวโฆษก ตร.