บิ๊กแพะมอบนโยบายตำรวจบก.น.4

871

เมื่อ10 ต.ค.63 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฎ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 มอบนโยบายกรปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจ บก.น.4 ระดับตั้งแต่ สว. – ผกก.ทุกหน่วย

ทั้งนี้ได้มี ดร.รัฐไกร เอกเพชร ประธาน กต.ตร.บก.น.4, ที่ปรึกษา กต.ตร.บก.น.4,คณะอนุ กต.ตร.และ ประธาน กต.ตร.บก.น.4เข้าร่วม