บ.กีโต มอบรองเท้าให้ชั้นผู้น้อย จ.ตร.

วันนี้ 6 พ.ย.62 เวลา 13.20 น. เพื่อเป็นสวัสดิการ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดจเรตำรวจ ที่มี พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์ หน .จตร.(สบ 8)

โดย พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา จตร. (สบ 8) และ คุณสมพงษ์ ดีบุดศรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท กีโต้ ประเทศไทย จำกัด

ร่วมมอบรองเท้าลำลอง KITO ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด กต.1-10 และ บก.อก.จต. รวมจำนวน ทั้งสิ้น 330 คู่

เพื่อเป็นสวัสดิการการช่วยเหลือ และบำรุงขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา ณ สำนักงานจเรตำรวจ เขตบางเขน กรุงเทพฯ