ปส.เสริมเขี้ยวเล็บนักสืบยาเสพติดรุ่นใหม่

บิ๊กปั๊ด สั่ง ปส.เสริมเขี้ยวเล็บนักสืบยาเสพติดรุ่นใหม่ให้ก้าวทันโลก เน้นหลักหัวใจสำคัญ 7 ข้อ ในการทำงานด้านยาเสพติด

มีรายงานจาก บช.ปส.ว่า ช่วงระหว่างวันที่ 6 – 30 มิ.ย. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนยาเสพติดเฉพาะทาง ของ บช.ปส.

มี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธี พร้อม พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป)ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 2) รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนยาเสพติดเฉพาะทาง เป็นการฝึกอบรมโดยความร่วมมือระหว่าง บช.ปส. และ ป.ป.ส. มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักสืบพันธุ์ใหม่ ที่หลอมรวมประสบการณ์การทำงานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสริมเขี้ยวเล็บให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามยาเสพติด

มีผู้เข้ารับการอบรม 70 นาย ประกอบด้วย หน่วยที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ทั้งหน่วยปฏิบัติงาน หลักในสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จำนวน 21 นาย

รวมทั้งหน่วยสนับสนุน อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), ศุลกากร, ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) และ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) จำนวน 49 นาย

ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้การสะกดรอย การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบทรัพย์ การสืบเส้นทางทางการเงิน และการสืบทางดิจิตอล โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญเฉพาะทาง มาถ่ายทอดทั้งทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ และฝึกทักษะกับคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นจริง

รวมถึง การฝึกยุทธวิธี ในการสืบสวนคดียาเสพติดต่าง ๆ เช่น การปิดล้อมตรวจค้น การจับกุม การขับรถไล่ล่ารถต้องสงสัย รถที่ผู้ต้องหาขับขี่ หลบหนี การสกัดจับหยุดรถต้องสงสัย การวางแผนล่อซื้อ จับกุม เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติงานได้จริง อย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีมาตรฐาน

นอกจากนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการกระทำผิดทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศ การใช้เครื่องมือพิเศษ และเทคโนโลยี การสืบสวน ขยายผลถึงกระบวนการค้ายาเสพติด และพัฒนาทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การฝึกอบรมด้านยุทธวิธี ได้มีการถอดบทเรียนจากการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดต่างๆในอดีตในคดีที่เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและสูญเสีย นำมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสอนยุทธวิธีในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย

พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวในพิธีเปิดโครงการว่า การทำงานด้านปราบปรามยาเสพติด มีหัวใจที่สำคัญ 7 ข้อ 1.ต้องรู้เทคนิคการสืบสวน 2.ให้นำการทำงานที่ผ่านมา เป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 3.ต้องรู้จักห่วงโซ่วัตถุพยาน 4.การทำบันทึกต่างๆในงานตำรวจ ต้องรอบคอบรัดกุม 5.ต้องมีความรู้เรื่องเส้นทางการเงิน รวมทั้งเงินดิจิตอล 6.ต้องมีความรู้ด้านยุทธวิธี ใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสมกับภารกิจ 7.ต้องรู้เรื่องการบริหารงานสืบสวน