Friday, July 12, 2024
More
  HomeConner Relaxedป่อเต็กตึ๊ง" มอบของขวัญส่งกำลังใจให้ผู้พิการเนื่องในวันคนพิการประจำปี 2566

  ป่อเต็กตึ๊ง" มอบของขวัญส่งกำลังใจให้ผู้พิการเนื่องในวันคนพิการประจำปี 2566


  วันที่ 25 พ.ย.66  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ฯ พร้อมด้วย นางศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบกระบอกน้ำ ขนาด 2 ลิตร รวมจำนวน 4,000 ใบ เพื่อเป็นของขวัญ ส่งต่อกำลังใจให้กับผู้พิการ เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ

  โดยวันนี้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

  เปิดโอกาสให้คนพิการทั่วประเทศ ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

  ตลอดจนส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ

  อาทิ การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง, การจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อคนพิการ, การสาธิตการจัดทำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาฯ, การแสดงบนเวที, การประกวดร้องเพลงและกิจกรรมนันทนาการ, การมอบอาหารพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, การแจกของที่ระลึกจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, การตรวจประเมินความพิการ, การออกบัตรประจำตัวคนพิการ, การจัดตลาดนัดแรงงานคนพิการ, การให้บริการซ่อมรถวีลแชร์และรถโยก, การให้ความช่วยเหลือคนพิการในปัญหาด้านต่างๆ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูก เป็นต้น

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments