Friday, July 12, 2024
More
  HomeStories About Me"ผกก.กว้าง"สร้างพระ เข้มงานอาชญากรรม

  “ผกก.กว้าง”สร้างพระ เข้มงานอาชญากรรม

  พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการผกก.สน.ลาดพร้าว นรต.50

  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช และเบิกเนตรพระพุทธเมตตา พระประธานประจำสน.ลาดพร้าว มีขบวนแห่พระพุทธเมตตา นำไปตั้งที่หอพระหน้าสน. ลาดพร้าว นิมนต์พระราชอุดมมงคล(หลวงปู่มหาวิสิทธิ์ นันทิโย อายุ 101ปี 81 พรรษา) วัดภคินีนาถวรวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ รวม10 รูป

  ทำบุญบวงสรวงสมโภช นั่งปรกอธิษฐานจิต-เบิกเนตรพระพุทธเมตตา และพระกริ่งอุดมมงคล101 พระราชอุดมมงคลเจริญและประพรมพระพุทธมนต์ ลงอักขระมงคลและเจิมสมโภชองค์พระพุทธเมตตา ถือฤกษ์เวลา07.39นวันที่ 17พ.ย.66

  มี พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภาเจริญรัตน์ รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.สมชาย เขียวจักร์ รอง ผบก. น.4 นายธนกร ศิริประภาเจริญ นายกศาลเจ้าพ่อเสือ แฮปปี้แลนด์ น.ส.ชรันภัค เชิดชูกิจกุล ประธานอนุกต.ตร.บก.น4 และประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ลาดพร้าว น.ส.ธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ ประธาน กต.ตร.สน.ลาดพร้าว พร้อมคณะและที่ปรึกษากต.ตร.สน. ลาดพร้าว และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าว เข้าร่วมพิธี

  พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการหรือผกก.กว้างกล่าวว่า

  สร้างพระประจำโรงพักเพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจสน.ลาดพร้าว ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีสิ่งสักสิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ในการทำความดีดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานทำบุญเลี้ยงพระพร้อมจัดเลี้ยงอาหาร ให้กับตำรวจและครอบครัว

  จัดงานเกษียณแสดงมุทิตาจิต “วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงความขอบคุณตำรวจ 6 นายที่เกษียณประสบความสำเร็จในชีวิตราชการ

  ร่วมกับน.ส.ธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ ประธาน กต.ตร.สน.ลาดพร้าว พร้อมคณะ กต.ตร.สน.และที่ปรึกษา ประชุมประจำเดือน กต.ตร.สน.ครั้งที่ 3/2566 เดือน พ.ย. เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคส่วนต่างๆพร้อมมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดีเด่นของแต่ละฝ่าย

  รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจประเมินยกระดับการบริการประชาชน ของ บช.น. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินฯของ บก.น.4 แสดงความชื่นชมการยกระดับการบริการ ประชาชน ของสน.ลาดพร้าว

  เข้มมาตรการรักษาความสะอาดโรงพัก ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะที่ห้อง One Stop Service ยินดีรับใช้ประชาชน  เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรม การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด การแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยพูดจาไพเราะ มีความกระตื้อรื้อร้น การรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน ห้องควบคุมผู้ต้องหา ห้องน้ำสะอาด เรียบร้อย

  นำกำลังชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ คณะ กต.ตร.สน.ลาดพร้าว ร่วมกับ นายชูชาติ พุ่มน้อย ผอ.เขตบางกะปิ พร้อมเจ้าหน้าที่เขตบางกะปิ น.ส.สิริลภัส กองตระการ สส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง น.ส.นภัสสร พละระวีพงษ์ ส.ก.เขตบางกะปิ นายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางกะปิ ผู้แทนศูนย์สาธารณสุข

  เข้าตรวจเยี่ยมชุมชน อาทิชุมชนเทพทวี ชุมชนมหาดไทย2 ชุมชนสุขเจริญพัฒนา เพื่อรับฟังและรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆจากคณะกรรมการชุมชนและผู้พักอาศัยในชุมชน พร้อมทั้งนำสิ่งของแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

  สร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ พร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ นำประชาชน 50 คน เข้ารับการอบรม “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล “ และมีประชาชนจากพื้นที่ สน.หัวหมาก วังทองหลาง และโชคชัย ผู้นำทางชุมชน เข้ารับการอบรมจำนวน 200คน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

  นอกจากนี้ร่วมกับคณะกต.ตร.สน.ลาดพร้าวตำรวจชุมชนสัมพันธ์(ตชส.) ครูตำรวจแดร์ ผอ.ร.ร.บ้านบางกะปิ และคณะครู ร่วมมอบใบประกาศให้กับนักเรียนโครงการแดร์เพื่อต่อต้านยาเสพติด 226 คน และมอบของขวัญของรางวัลให้นักเรียนทุกคน ที่ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

  เน้นย้ำการปฎิบัติหน้าที่ด้านงานจราจร พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ตรวจการอำนวยการจราจรบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์ หน้าเดอะมอล์บางกะปิ มอบนโยบายแก่ตำรวจจราจร สน.ลาดพร้าว การบังคับใช้กฎหมายให้ปฏิบัติงานอยู่บนหลักของความถูกต้องและเป็นธรรมไม่ปกป้องคนผิด อีกทั้งทำดีทำได้ทำทันที ให้ช่วยเหลือประชาชน พาคนชรา คนพิการ ข้ามถนน ขึ้นรถเมล์ รถเสีย กำชับรักษาภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจให้คงอยู่เสมอไป

  วันสำคัญพ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ร่วมกับน.ส.ชรันภัค เชิดชูกิจกุล ประธานที่ปรึกษาพิเศษของกต.ตร.สน.ลาดพร้าว น.ส.ธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ ประธาน กต.ตร.สน. ลาดพร้าว นายพลากร ลิ่มดุลย์ นายอนันต์ สุวรรณอัมพร กต.ตร.สน. น.ส.นภสร อิสระกิจโกศล กต.ตร.สน.ลาดพร้าว พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเช่นนำถุงยังชีพพร้อมเงินขวัญถุงมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 13 ราย ที่ชุมชนสุขเจริญพัฒนา

  วันสำคัญอื่นๆ นำตำรวจจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่วัดบึงทองหลาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดลานวัด จัดเก็บขยะในคลอง กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เทน้ำหมักชีวภาพ พร้อมถวายถังขยะชุดใหม่ให้กับเจ้าอาวาส และที่วัดกลาง นำเจ้าหน้าที่บริจาคโลหิตเนื่องในวันตำรวจ เป็นต้น

  เสือออนไลน์14/12/66

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments