Wednesday, July 24, 2024
More
  HomeConner Relaxedผกก.สภ.นางรอง จัดกิจกรรมจิตอาสาบรรยายพิเศษให้นักเรียนในพื้นที่

  ผกก.สภ.นางรอง จัดกิจกรรมจิตอาสาบรรยายพิเศษให้นักเรียนในพื้นที่

   ผกก.สภ.นางรอง ทำกิจกรรมจิตอาสาบรรยายในหัวข้อเรื่อง เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา และการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา และเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งแสงทอง

  วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งแสงทอง ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

  พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน ผกก.สภ.นางรอง จิตอาสา 904 พร้อมด้วย ตำรวจจิตอาสา สภ.นางรอง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา และการเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา และเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งแสงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เข้ารับการอบรมโครงการ “การขับเคลื่อนการดำเนินการงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”

  ผลการปฏิบัติ : ผู้เข้าอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทยและบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสียสละเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้กับลูกหลาน มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการศึกษาไทย มีความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาแต่ละประเภท การดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

   

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments