ผกก.สภ.เมืองปัตตานีประดับยศ7 จสต.

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.ณ สภ.เมืองปัตตานี อ.เมือง จว.ปัตตานี

พ.ต.อ.ญาณพงศ์ อุบลบานผกก.สภ.เมืองปัตตานี

ประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สภ.เมืองปัตตานี ตามคำสั่ง ภ.9 ที่ 15/2565 ลงวันที่ 19 ม.ค.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

“จ่าสิบตำรวจ” จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. จ.ส.ต.จักรี ส่องแสงกล้า
2. จ.ส.ต.นฤนาท ธรรมเจริญ
3. จ.ส.ต.ภัคพล ไตรวรรณ
4. จ.ส.ต.มูฮำหมัดนุร อามะ
5. จ.ส.ต.ยศกร ไชยเสนา
6. จ.ส.ต.วรุพงษ์ ไพรใหม่
7. จ.ส.ต.อดุลย์ ยีหวังกอ

พร้อมแสดงความยินดีและอวยพรให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี ทั้ง 7 นาย จงมีแต่ความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการต่อไป