ผบก.ตชด.ภาค3จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคสิ่งของผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

 

พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผบก.ตชด.ภาค 3 นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง

น.ส.วราภรณ์ บุญทวี อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ 1 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ เป็นผู้ป่วยตาบอดทั้งสองข้างเนื่องจากเบาหวานขึ้นตา และนาง ศรีนวล บุญตัน อายุ 81ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ 1 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รายได้น้อย

IMG_2754