ผบก.ป.รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยหนุมาน

327

เช้าวันที่ 3 มิ.ย.ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.พร้อม ข้าราชการตํารวจ

ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเข้ารับพระราชทาน ตราสัญลักษณ์ประจําชุดปฏิบัติการพิเศษ”หนุมาน” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ต่อมาเวลา 10.00 น. วันเดียวกัน พล.ต.ต.จิรภพ ได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ พระราชทานมายังกองบังคับการปราบปราม และประกอบพิธีประดับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจําหน่วย ให้แก่ ชุดปฏิบัติการพิเศษ หนุมาน

พร้อมทั้งนําข้าราชการตํารวจในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประดับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจําหน่วยแล้ว พล.ต.ต.จิรภพ ได้นํา ข้าราชการตํารวจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบารมีปกเกล้า ผองไทยทั้งชาติ”

จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณช้ัน 1อาคาร 8ช้ัน กองบังคับการปราบปราม

สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษ”หนุมาน” พล.ต.ต.จิรภพ เห็นว่าหน่วย SWAT หรือ Special Weapons And Tactics ของกองปราบปราม

เป็นชื่อที่เรียกขานเหมือนของหน่วยงานต่างประเทศ ไม่มีชื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงมีแนวคิดหาชื่อเฉพาะตัวให้กับหน่วยงานนี้ เพื่อใช้เป็นนามเรียกขาน คู่กับกองบังคับการปราบปราม

ชื่อ “หนุมาน” ได้มาจากแนวคิดว่า ผบช.ก.เป็นผู้บังคับบัญชาสายตรง มีรหัสเรียกขานว่า“นารายณ์ 1 “ มีร่างอีกร่างหนึ่งคือพระราม

โดยมีหนุมานเป็นทหารเอก ที่มีอิทธิฤทธิ์สูงส่ง สามารถสู้รบต่อกรกับทศกัณฑ์ และบรรดาสมุนต่างๆ จนเป็นที่เลื่องลือ

ปัจจุบันหน่วย หนุมาน อยู่ในสังกัด กก.สสน.บก.ป.ขณะนี้มีกำลังพล 40 นาย แต่ละนายต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเป็นจำนวนมาก

ที่ผ่านมีผลปฏิบัติการจนเป็นที่ยอมรับ เช่นคดีปล้นร้านทองที่จ.ลพบุรี ร่วมทั้งยังเข้าร่วมระงับเหตุรุนแรงภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21 จ.นครราชสีมา รวมทั้งคดีสำคัญอีกหลายคดี