ผบช.ก.นำปลูกต้นรวงผึ้งในรั้วกองปราบฯ

704

เช้าวันที่ 2 ธ.ค. ที่ บก.ป.พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. เป็นประธานเปิดโครงการ กองปราบสีเขียว CSD  GREEN  เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กองบังคับการปราบปราม

ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ตามหลัก 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

โดยมี พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.รองผบก.ป. ผู้กำกับการ 1-6 กก.สสน. และ กก.ฝอ.บก.ป.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วม 

พล.ต.ท.สุทิน กล่าวว่า  ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เมื่อเจริญเติบโตจะแผ่กิ่งก้านสาขา ให้ความร่มรื่นร่มเย็น

เฉกเช่นพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่แผ่ไพศาล ให้ความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาราษฎร  

ดังนั้น เมื่อปลูกแล้วขอให้ช่วยกันบำรุงดูแลรักษาให้งอกงามเจริญเติบโต สร้างความสวยงาม ร่มรื่น ร่มเย็น แก่พื้นที่ในบริเวณหน่วยงานและสร้าง สภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี

เพราะต่อไป ผู้การกองปราบต้องได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ดังนั้นผู้ที่มาอยู่ต่อขอให้ดูแลรักษาต่อไป  ผบช.ก.กล่าว

จากนั้นผบช.ก.ได้ร่วมกับ ผบก.ป.และผู้กำกับการ ใน  บก.ป. นำข้าราชการในสังกัด ปลูกต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณด้านหน้าติดกับรั้วภายในกองปราบปรามด้วย