ผบช.ภ.6 ตระเวนเยี่ยม5โรงพักกำแพงเพชร

     

วันที่20 .. 65 เวลา 10.00 . พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6 และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.คลองพิไกร จว.กำแพงเพชร

พบ ...ชลิต พิริยะไกร รอง ผบก..จว.กำแพงเพชร พ...อนันต์ วงศ์ศรีสุนทรผกก.สภ.คลองพิไกร จว.กำแพงเพชร  ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

ต่อมาเวลา 11.00 .พล...อัคราเดชและคณะ มาตรวจเยี่ยม สภ.ลานกระบือ จว.กำแพงเพชร พบ ...ชลิต พิริยะไกร รอง ผบก..จว.กำแพงเพชร ...กำลาภ โตทองสุข ผกก.สภ.ลานกระบือ จว.กำแพงเพชร ตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

จากนั้น เวลา 12.00 .พล...อัคราเดช และคณะตรวจเยี่ยม สภ.ไทรงาม จว.กำแพงเพชร พบ พล...พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผบก..จว. กำแพงเพชร ...ชนะชัย เสรีพงศ์ รอง ผบก..จว.กำแพงเพชร ...ณรงค์ศักดิ์ ศรีนารอด ผกก.สภ.ไทรงาม จว.กำแพงเพชร ตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

ในโอกาสนี้ได้มอบเงินเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมา เวลา 13.00 .พล...อัคราเดช และคณะมาตรวจเยี่ยม สภ.ทรายทองวัฒนา จว.กำแพงเพชร เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาโมเดล สภ.ทรายทองวัฒนา

พบ พล...พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผบก..จว.กำแพงเพชร ...เอนก จันทร์ศร รองผบก..จว.กำแพงเพชร ...ณัฐวุฒิ สมชัยมงคล ผกก.สภ.ทรายทองวัฒนา ข้าราชการตำรวจในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยม

สุดท้ายเวลา 14.00 .พล...อัคราเดช และคณะมาตรวจเยี่ยมสภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กำแพงเพชรพบ พล...พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล ผบก..จว.กำแพงเพชร ...เอนก จันทร์ศร รองผบก..จว.กำแพงเพชร ...ธนกฤต ธนาพงศ์ศักดาผกก.สภขาณุวรลักษบุรี จว.กำแพงเพชร  ตำรวจในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยม

ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหารที่ได้ช่วยเหลืองานจราจรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับการตรวจเยี่ยม 5 โรงพักในสังกัด บก..จว.กำแพงเพชร ในวันนี้นั้นยังได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ .6

โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแนวทางคำสั่ง ตร. ที่ 77/2565 ลง 28 ..65 เรื่องการรับแจ้งความ และบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันเหตุในช่วงวันหยุด  รวมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ไปในตัว