ผบช.ภ.6ตรวจเยี่ยม3โรงพักอุทัยธานี

เวลา 14.00 . วันที่19 มิ.. 65 พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6 และคณะ เดินทางมา สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี พบ ...เดชชาติ วัฒนพนม รอง ผบก..จวอุทัยธานี ...ศราวุฒิ เมฆพัฒน์ ผกก.สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธานี ข้าราชการตำรวจในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยม

ต่อมา เวลา 14.50 .พล...อัคราเดช และคณะ เดินทางมา สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี พบ ...เดชชาติ วัฒนพนม รอง ผบก..จว.อุทัยธานี ...ทัพธนพล ปรุงประทิน ผกกสภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

จากนั้น เวลา 15.50 .พล...อัคราเดช และคณะเดินทางมา สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานีพบ  ...เดชชาติ วัฒนพนม รอง ผบก..จว.อุทัยธานีพ...โกศลใจเพ็ชรดี ผกก.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

การตรวจเยี่ยมทั้ง3โรงพัก นอกจากรับฟังปัญหา เสริมสร้างบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ  ประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการพล.ต.ท.อัคราเดช ยังได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ .6

โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแนวทางคำสั่ง ตร. ที่ 77/2565 ลง 28 ..65 เรื่อง การรับแจ้งความ และบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสนี้ได้ร่วมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย