ผบช.ภ.6-ปธ.ชมรมแม่บ้านตำรวจภ.6ดูทุกข์สุขลูกน้องอุตรดิตถ์

    

วันที่2 .. 65 เวลา 09.30 .พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6  นางภคมน พิมลศรี ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 และคณะ เดินทางมา สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์


พบ
...สุเทพ ประภากรณ์ รอง ผบก..จว.อุตรดิตถ์พ...เดชาวุธ พุทธิมา รอง ผบก..จว.อุตรดิตถ์
...ธนกัณฑ์ ไชยรส สวญ.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ ข้าราชการตำรวจในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยม

จากนั้น เวลา 10.40 .พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6 นางภคมน พิมลศรีประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6และคณะ เดินทางมา สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์ พบ ...ธนวัฒน์ ไวกสิกรรม สว.สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์  ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม


ต่อมา
เวลา 11.40 .พล...อัคราเดช นางภคมน และคณะมา สภ.พิชัยจว.อุตรดิตถ์ พบพ...โยธิน ยากองโค ผกก.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ 
ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม


ในโอกาสนี้ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจและแม่บ้านข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

กระทั่ง เวลา 13.30 .พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6 นางภคมน พิมลศรีประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6และคณะเดินทางมา สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ พบ ...วัฒนากร อู่นาท ผกก.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

ต่อจากนั้น เวลา 14.30 .พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6 นางภคมน พิมลศรีประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6และคณะ เดินทางมา สภ.วังกะพี้จว.อุตรดิตถ์พบพ...บุญเลิศ นาคที่ง ผกก.สภ.วังกะพี้ จว.อุตรดิตถ์ ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม


สุดท้าย
เวลา 15.20 .พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6  นางภคมน พิมลศรีประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6และคณะ
เดินทางมา สภ.ด่านแม่คำมัน จว.อุตรดิตถ์

พบ ...สมศักดิ์ หฤรักษ์ รอง ผบก..จว.อุตรดิตถ์ ...จักรพงศ์ ตราบดีผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน จว.อุตรดิตถ์ ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม


ต่อมาวันที่3 .. 65  เวลา 09.20 .พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6 นางภคมน พิมลศรี ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาคและคณะ เดินทางมา สภ.เมืองอุตรดิตถ์

พบ พล...สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก..จว.อุตรดิตถ์ ...สมศักดิ์ หฤรักษ์ รองผบก..จว.อุตรดิตถ์ ...เดชาวุฒิ พุทธิมา รอง ผบก..จว. อุตรดิตถ์ ...สมเกษม จารักษ์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ข้าราชการตำรวจในสังกัด รอรับการตรวจเยี่ยม

เวลา 11.20 .พล...อัคราเดช พิมลศรี ผบช..6 นางภคมน พิมลศรีประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6และคณะ เดินทางมา สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์พบพล...สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก..จว.อุตรดิตถ์ ...สุเอก ฉินธนทรัพย์ผกก.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ข้าราชการตำรวจในสังกัดรอรับการตรวจเยี่ยม

โดยการเดินทางตรวจเยี่ยมโรงพักในสังกัดบก..จว.อุตรดิตถ์ ของพล...อัคราเดช และนางภคมน ครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหา เสริมสร้างบำรุงขวัญ แนะนำส่งเสริมการหารายได้เพิ่มแก่ข้าราชการตำรวจ

ประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการได้กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ .6 โดยเฉพาะการปฏิบัติตามแนวทางคำสั่ง ตร. ที่ 77/2565 ลง 28 ..65 เรื่อง การรับแจ้งความ และบริหารคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ แก่ข้าราชการตำรวจและแม่บ้านข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่