Wednesday, May 29, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันผบช.ภ.8 ประธานปิดพิธีปรับพื้นฐานตำรวจใหม่กองร้อยคฝ. บก.สืบสวนภาค 8

  ผบช.ภ.8 ประธานปิดพิธีปรับพื้นฐานตำรวจใหม่กองร้อยคฝ. บก.สืบสวนภาค 8

  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปรับพื้นฐานตำรวจใหม่ กองร้อย คฝ.บก.สืบสวนภาค8

  ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ให้แต่ละกองบัญชาการดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีของกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการความไม่สงบ ประกอบกับ บก.สืบสวนภาค 8 ได้รับบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจจบใหม่เข้าประจำการในกองร้อยควบคุมฝูงชน จำนวน 165 นาย

  บก.สืบสวนภาค8 จึงได้ขออนุมัติ ผบช.ภ.8 จัดทำโครงการ “ฝึกปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองร้อยควบคุมฝูงชน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 “ ในระหว่างวันที่2-3 ก.ค.66 โดยใช้พื้นที่ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.66 เวลา15.00น. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ. 8 พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผบก.ภ.จว. สุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ ผบก.ศฝร.ภ.8  พ.ต.อ.อดิพัฒน์ กรึงไกร รอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.จักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ รอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.จิตปะพัทธ์ เอกโพธิ์ ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8

  ได้เดินทางร่วมพิธีปิด โครงการฝึกปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองร้อยควบคุมฝูงชนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ประจำปีงบประมาณ 2566

  ในการนี้ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ฯ ผบช.ภ.8 ประธานในพิธีได้กล่าวกับข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกว่า “ขอแสดงความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองร้อยควบคุมฝูงชน กองบังคับการสีบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ประจำปีงบประมาณ2566 ในครั้งนี้

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองเสรีภาพ ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

  แต่โดยสภาพแล้วการชุมนุมย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการชุมนุมสาธารณะ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และชุมนุมต่อเนื่องยาวนาน เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นเสรีภาพที่ต้องจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมาย

  การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะจะต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานที่ว่า “ประชาชนย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ”

  เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชุมนุม และดูแลบริหารจัดการ การชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ต้องเข้าใจข้อกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้มี ทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์

  เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ การดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระผม ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ วิทยากร/ครูฝึก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ปรับพื้นฐานการควบคุมฝูงชนให้แก่ข้าราชการตำรวจใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ควบคุมฝูงชน กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้แก่ประชาชนต่อไป

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments