ผบช.วิชิต ส่งสารอวยพร ตชด.ทั่วปท.

วันที่6พ.ค.63 ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด.จัดให้มีพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนปีที่67

ประกอบด้วยสักการะพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ ภปร.สว. พิธีสักการะศาลพระภูมิสันติเทวชยมงคล และพิธีสักการะและวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานท์ 

ทั้งนี้ พล.ต.ท.วิชิตได้มีสารไปยังข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวความว่า

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแตน ครบรอบปีที่ 67

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยมายังข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว

และในโอกาสนี้ขัาพเจ้าขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละตลอดมา

จนทำให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีความมุ่งมั่นในการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รักษาความมั่นคงของประเทศในพื้นที่ชายแดน

พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ
ให้ได้รับความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง

โดยในก้าวต่อไปของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอให้ดำรวจตระเวนชายแดนทุกนายยึดมั่นในอุดมการณ์ มีความแน่วแน่ เสียสละ

มีจิตอาสาและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็งเพื่อความมั่นคงของประเทศสืบไป

จากสภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอให้ตำรวจตระเวนชายแดนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้ที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนร่วมฝ่าวิกฤตของประเทศในครั้งนี้ไปด้วยกัน

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ

ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจและสติปัญญที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พล.ต.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน