ผบช.สตม.ถกผู้ประกอบการท่องเที่ยวสมุย

498

ผบช.สตม. ติวเข้มมาตรการ SOP “ตำรวจ ตม.-ผู้ประกอบการ” นำคณะลงพื้นที่เกาะสมุยหวังจัดการท่องเที่ยวหลังโควิดไปในทิศทางเดียวกัน

เจ้าของโรงแรมโวยสายการบินผูกขาดราคาแพง ทำให้สมุยไม่อยู่ในทางเลือก เผยพร้อมรับต่างชาติบินตรงกักตัวก่อน 14 วัน

วันที่14 ส.ค.63ที่โรงแรม เดอะแฟร์เฮ้าส์บีช รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การกำหนดรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติSTANDARD OPERATION PROCEDURES (SOP) ภายใต้ New Normal เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

โดยมี พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พิสิษฐ์ ตันประเสริฐ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พีรวัฒน์ บุญลอย ผบก.ตม.6

พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ ช่วยราชการ สตม. และ พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล ผกก.ตม.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมและมีตัวแทนข้าราชการตำรวจ สตม.ทั่วประเทศเข้ารับฟังกว่า 300 นาย

พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวว่า หลังการระบาดของไวรัสได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชน ทำให้วิถีการดำรงชีวิตปกติต้องเปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้นเพื่อให้การทำงานของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีความปลอดภัย และดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการกำหนดรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ หรือ STANDARD OPERATION PROCEDURES  (SOP) ภายใต้ New Normal ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

มอบหมายให้ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติให้ครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานต่งๆ

“ผมให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สตม. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว

ซึ่งพื้นที่เกาะสมุย มีความเหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า เพื่อจัดทำแนวทางรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติฯ

นอกจากนี้ยังให้ตำรวจ ตม. ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชนอีกด้วย”

พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวต่อว่า

ปัจจุบันแม้จะยังไม่มีกำหนดจาก ศบค. ว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้เมื่อไหร่

แต่ตำรวจ ตม. ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพราะทำงานของ สตม. เกี่ยวกับการเข้าประเทศของคนต่างชาติโดยตรง

เกาะสมุยนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความนิยม จึงต้องมีการมาประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติ หรือ SOP ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง โรงแรม สถานบริการต่างๆ และร้านอาหาร ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

เพราะหากมีการเปิดการท่องเที่ยวเป็นปกติไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโควิด-19 กลับมาระบาดอีก ซึ่งการรองรับนักท่องเที่ยวนั้นต้องมีการเตรียมตัวหลายฝ่าย

ทั้งนี้ได้เย้นย้ำให้เอาประสบการณ์ในการเผชิญโรคในช่วงที่ผ่านมามาปรับใช้ เช่น การติดตามตัวหรือสืบสวนโรคย้อนหลัง เพื่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นางพิมพ์พร ทองสุข (pimporn thongsuk) ผู้บริหารโรงแรมแฟร์เฮ้าร์ บีช รีสอร์ต กล่าวว่า

ทำธุรกิจโรงแรมมากว่า 40 ปี ทุกวันนี้แบกรับพนักงานร้อยกว่าชีวิต ไม่เคยพบสถานการณ์แบบนี้ นี่คือสมุยในวันนี้ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยเลย

ผู้ประกอบการทุกประเภทเดือนร้อน แม้ว่ารัฐมีมาตรการส่งเสริมค่าห้องพักแล้วแต่ก็ไม่คุ้มค่าเพราะมีคนมาเที่ยวแค่วันละห้องสองห้อง

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องฝากความหวังไว้กับสายการบินที่ผูกขาดเพียงรายเดียวทำให้ตั๋วมีราคาแพงแม้ในช่วงส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ตามก็ไม่ลดราคา อยากให้รัฐช่วยในส่วนนี้ด้วย

เพราะโรงแรมเปิดบริการแต่ราคาตั๋วเครื่องบินยังสูงแล้วใครจะเดินทางมาสมุย เราไม่รู้เลยว่าจะเปิดกิจการได้วันไหน ทุกวันนี้กำลังหารือกันว่าจะเปิดสมุยให้ปลอดภัยที่สุดและให้ชาวบ้านไม่ต้องกังวล

“ความหวังหนึ่งคือการสร้างสะพานจาก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มาเกาะสมุย(สุราษฎร์ฯ) ระยะทาง 17 กม.ซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุด

สะพานเป็นความหวังของโรงแรมกว่า 40,000 ห้องโดยไม่ต้องพึ่งพาสายการบินที่ผูกขาดเพียงเจ้าเดียว

ตอนนี้พวกเรา(ภาคธุรกิจและประชาชน) กำลังล่ารายชื่อเพื่อเสนอทางจังหวัดดำเนินการต่อไป”

นายวรสิทธิ์ ผ่องอำพัน นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวว่า

ปีที่ผ่านมาสมุยมีนักท่องเที่ยว 2,300,000 คน แต่ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ตนกำลังจะไปหารือกลุ่มเล็กกับ ศบค. ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ เพื่อหามาตรการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาสมุยเป็นการเฉพาะ

โดยมาตรการในเบื้องต้นนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเดินทางมาโดยสายการบินไทยเท่านั้น

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิต้องตรวจสวอป จากนั้นไม่ต้องผ่าน ตม. ให้ต่อเครื่องมายังสมุยทันที แล้วตรวจสวอปอีกทีก่อนเข้า SQ ที่สมุย โดยจะมีการตรวจต่อเนื่อง

หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 7 วัน ก็สามารถออกจากห้องพักและอยู่เฉพาะภายในโรงแรมได้ แต่ยังออกมานอกโรงแรมไม่ได้ หากพ้น 14 วันแล้วจะมีริชแบรนติดตัวและสามารถออกไปเที่ยวที่ต่างๆได้หากไม่พบติดเชื้อ

แต่ในกรณีพบเชื้อ ตนได้คุยกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยไว้แล้วว่าสามารถรองรับการรักษาโรคได้ถึง 200 คน

ในส่วนนี้อาจจะต้องหารือในเรื่องราคาตั๋วเครื่องบินการบินไทยที่ต้องลดราคาโดยการสนับสนุนของรัฐ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเหมือนเดิม

โดยสามารถรับได้ทันทีกลุ่มแรกราว 200 คนเพื่อนำร่องโครงการนี้ โดยพุ่งเป้าไปที่เยอรมันก่อนประเทศแรกเพราะเป็นนักท่องเที่ยวเป้าหมาย อย่างไรก็ตามต้องคุยกับชาวบ้านทั้ง 7 ตำบลให้เข้าใจโครงการนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.สมพงษ์ กำลังให้ความสำคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจบุคคลและพาหนะทางอากาศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต โดยกล่าวว่า

ได้ร่างเป็นคู่มือให้ตำรวจ ตม. ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน อาทิ เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) และถุงมือตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

สวมชุดป้องกัน PPE รวมทั้งตรวจวัตอุณภูมิร่างกายก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง โดยผู้โดยสาชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด

และผ่านการคัดกรองโรคตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค โดยกำหนดเงื่อนไข สัญลักษณ์การผ่านการคัดกรองตามที่กรมควบคุมโรค หรือรัฐบาลกำหนด

หากไม่ทำตามให้ปฏิเสธการเข้าประเทศ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการของกรมควบคุมโรคติดต่อ ในการนำไปยัง State Quarantine หรือ Local Quarantine ที่รัฐบาลกำหนด 14 วัน หรือกระบวนการอื่นใดตามที่รัฐบาลกำหนด.