ผบ.ตร.ประธานวันสถาปนา บช.ก.

สายวันที่ 11 ก.พ. ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ปีที่ 79

ภายในงานมี พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. ตลอดจนรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,ผู้บังคับการและข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมงาน

สำหรับพิธีในช่วงเช้า พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. พร้อม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,ผู้บังคับการและข้าราชการตำรวจในสังกัด

ได้ร่วมพิธีสักการะ ศาลพระภูมิ, พระนิรันตราย , พระนารายณ์ , พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากนั้น พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้เดินทางมาถึงรับความเคารพ พร้อมเดินตรวจแถวกองเกียรติยศ ก่อนกระทำพิธีสงฆ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

หลังเสร็จพิธีสงฆ์ พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ของแต่ละกองบังคับการที่มีผลการปฏิบัติงาน