ผบ.ตร.มอบประกาศนียบัตร150ตำรวจ

เช้าวันที่ 11. ต.ค.ที่ ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด.พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบช.ก.ว่าที่ พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบก.ตร.มหด.รอ.904 พร้อมคณะ

ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์การฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง รุ่นพิเศษ และโครงการอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP PROTECTION) ของเจ้าหน้าที่บก.ตร.มหด.รอ.904 บก.ป.บก.สปพ.(191) และหน่วยปฏิการพิเศษทั่วประเทศ

หลังจบหลักสูตร พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่จบทั้ง 2 หลักสูตรด้วย

สำหรับการฝึกครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 รุ่น มี 1 ฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง มี ตำรวจจาก บก.ตร.มหด.รอ.904 บก.ป.และ 191

และ2 การฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP PROTECTION) มี ตำรวจจาก.บก.ตร.มหด.รอ.904 .นปพ.ทั่วประเทศ เข้ารับการฝึก ทั้ง 2 หลักสูตร รวม 150 นาย

เพื่อนำความรู้ ด้านยุทธวิธีที่ได้รับการฝึกอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันคุกะ

ล้วนเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งนำการฝึกไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมกับนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรของหน่วยเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภารกิจการถวายความปลอดภัยในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ