ผบ.ตร.ร่วมส.แม่บ้านตำรวจมอบทุนการศึกษาบุตรหลาน 2,283 ทุน

“สมาคมแม่บ้านตำรวจ” มอบทุนการศึกษา รวม 2 ปี จ่ายแล้ว 45 ล้านบาท ช่วยเหลือ ลดภาระ ครอบครัวตำรวจ “พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ผบ.ตร.” ประธานมอบทุนให้ทายาทตำรวจกล้า ผู้สละชีพ – ทุพพลภาพ ให้ทุนลูกตำรวจประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ รวม 2,283 ราย พร้อมให้โอวาท ครอบครัวตำรวจต้องเป็นตัวอย่างสังคม เชื่อมั่นหากครอบครัวดี ตำรวจดี สังคมดี

เวลา 10.30 น.วันที่ 12 พ.ค.65 ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2565  มี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับมอบทุนการศึกษาในวันนี้ ในประเภททุนการศึกษามอบให้กับบุตรข้าราชการตํารวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ ทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ และประเภททุนการศึกษาบุตร ข้าราชการตํารวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวม 2,283 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 10,750,000 บาท

มีบุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และบาดเจ็บฯ  มารับทุนด้วยตัวเอง 73 ราย จากผู้ได้รับทุน 83 ราย ส่วนประเภททุนการศึกษาบุตร ข้าราชการตํารวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้แทนกองบัญชาการต่างๆ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบต่อแก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดต่อไป

โครงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ

คุณรัตนาภรณ์ฯ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า

นับแต่เดือนตุลาคมปี 2563 เป็นต้นมา สมาคมแม่บ้านตำรวจ ดำเนินกิจกรรมโดยอ้างอิงผลการสำรวจความต้องการของข้าราชการตำรวจกว่า 12,000 นาย

พบว่าครอบครัวตำรวจ เป็นห่วงการศึกษาของบุตร และต้องการการสนับสนุนด้านการศึกษา สมาคมแม่บ้านตำรวจจึงดำเนินโครงการมุ่งส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาของบุตรข้าราชการตำรวจ ที่ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัวตำรวจด้วย

นับแต่ปี 2563 สมาคมแม่บ้านตำรวจสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจรวม 45 ล้านบาท ในประเภททุนต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งกลุ่มบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถโดดเด่น เรียนดี ประพฤติดี โดยเฉพาะครอบครัวของข้าราชการตำรวจที่ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ สละชีวิต ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ เพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน

“การมอบทุนในวันนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนข้าราชการตำรวจ ช่วยสืบเสาะหาครอบครัวของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตตั้งแต่ปี 2558 เพื่อจัดสรรมอบทุนการศึกษาในบุตร

อย่างไรก็ตามสมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอบคุณภาคเอกชนที่ให้สนับสนุนทุนการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย หอการค้าไทย – จีน, สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน, คุณอรสา วงศ์อุไร, คุณดวงทิพย์ ชลารักษ์ และ บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าว ขณะที่พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ให้โอวาทใจความว่า

ครอบครัวตำรวจคือครอบครัวเดียวกันตลอดไปทั้งที่ยังอยู่ในราชการ เกษียณอายุราชการไปแล้ว หรือต้องสูญเสียไปก่อนเวลา ก็ยังดูแลกันตลอดไป โครงการนี้เพื่อเป็นการดูแลครอบครัวตำรวจผ่านสมาคมแม่บ้านตำรวจ ที่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ ตามกฎหมาย สามารถขับเคลื่อนช่วยเหลือครอบครัวตำรวจได้อย่างเต็มที่

“เชื่อว่าหากครอบครัวตำรวจดี ตำรวจก็จะดี เมื่อตำรวจดี สังคมก็ดีด้วย  

ขอให้บุตรหลาน สมาชิกครอบครัวตำรวจประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบกฎหมาย ไม่ออกนอกลู่นอกทาง เฝ้าระวังภัยอาชญากรรมออนไลน์ ไม่ตกเป็นเหยื่อ ไม่เป็นผู้กระทำเสียเอง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือ และให้สิทธิเข้ารับราชการตำรวจ พร้อมต้อนรับครอบครัวตำรวจกลับมาร่วมงานกัน” ผบ.ตร.กล่าว

อย่างไรก็ตามในปี 2565 สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ 4 ประเภททุนการศึกษา รวมเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท จำแนกแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตํารวจ ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีนี้พิจารณาจากข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ในห้วงตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2560 และระหว่าง 1 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบัน ทุนละ 50,000 บาท สำหรับทายาทที่อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และอยู่ระหว่างการศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี

ปีนี้บุตรข้าราชการตำรวจผ่านการพิจารณา 83 ราย อาทิ

บุตรสาว ของ ด.ต.อนุสรณ์ มะโนเล็ก ผู้บังคับหมู่ งานสายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร (ยศขณะปฏิบัติหน้าที่) ที่เสียชีวิตจากเหตุรถเก๋งพุ่งชนด่านตรวจ ในปี 2559

บุตรชาย ของ พ.ต.ต.พิบูลย์พัน สุขุมานนท์ สว.สส.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ (ยศขณะปฏิบัติหน้าที่) ที่เสียชีวิตจากการถูกยิง ในระหว่างปะทะ ไล่ล่าคนร้ายขบวนการยาเสพติด เมื่อปลายปี 2564

และบุตรชาย ของ ด.ต.อนันต์ มีแสง ผบ.หมู่ กก.6 กองบังคับการปราบปราม (ยศขณะปฏิบัติหน้าที่) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ล่ามือปืนรายสำคัญของภาคใต้ เมื่อเดือนมีนาคม 2565 เป็นต้น

ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตํารวจประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับทายาทที่อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และอยู่ระหว่างการศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี มีเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 ไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 2,200 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

ในปีนี้คัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจจาก 32 หน่วย พบว่าบุตรข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้รับทุนมากที่สุด 329 ทุน รองลงมาสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชานแดน 282 ทุน และตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 272 ทุน ฯลฯ

ประเภทที่ 3 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจเรียนดี สายวิชาชีพ หรือ อนุปริญญา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปี ) จำนวน 20 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยแบ่งจ่ายปีละ 25,000 บาท โดยมีเงื่อนไขด้านผลการเรียน

และประเภทที่ 4 ทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ เรียนดี ระดับอุดมศึกษา มีทั้งทุนต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 40 ทุน ทุนละ 160,000 บาท และทุนต่อเนื่อง 6 ปี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 240,000 บาท

สมาคมแม่บ้านตำรวจ แบ่งย่อยทุนประเภทนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มสาขาหรือคณะ ด้านแพทย์ สาธารณสุข, กลุ่มสาขา หรือคณะ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขา หรือคณะ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ บริหาร เศรษฐศาสตร์ โดยกลุ่มนี้มีเงื่อนไขเรื่องผลการเรียนเช่นกัน

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ นำคณะรองผบ.ตร. ที่ปรึกษาพิเศษตร.และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกับบุตรข้าราชการตำรวจที่มารับทุนการศึกษาในวันนี้ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด – 19