Wednesday, May 29, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันผบ.ตร.ลงนามร่วมกรมธนารักษ์ ทำโครงการบ้านพักตำรวจและลูกจ้างประจำ

  ผบ.ตร.ลงนามร่วมกรมธนารักษ์ ทำโครงการบ้านพักตำรวจและลูกจ้างประจำ

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมธนารักษ์
  จัดทำโครงการบ้านพักสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัย

  วันที่ 15 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบ้านพักสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรงการคลัง  มีนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้แทนลงนามฯ ทั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมธนารักษ์ร่วมในพิธีฯ

  สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ตามที่ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีจำนวนไม่เพียงพอ

  ในกรณีของข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว  ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัยเนื่องจากต้องคืนบ้านพักราชการ   มีนโยบายจัดทำโครงการบ้านพักสวัสดิการเพื่อข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำฯ ระหว่างกรมธนารักษ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นมา

  มอบหมายสำนักงานส่งกำลังบำรุงประสานงานไปยังกรมธนารักษ์  บูรณาการความร่วมมือ ในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในการครอบครองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์ แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มพื้นที่

  มาพัฒนาจัดสร้างเป็นที่พักอาศัยสวัสดิการให้กับข้าราชตำรวจทั้งในราชการและหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว ตลอดจนลูกจ้างประจำฯ

  เพื่อให้มีที่พักอาศัยที่ดี มีคุณภาพในรูปแบบของบ้านเดี่ยวหรืออาคารชุดคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมือนเช่นคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรเอกชนชั้นนำ ในทำเลที่มีความสะดวกสบาย และที่สำคัญมีราคาย่อมเยาสามารถครอบครองได้ เช่น โครงการบ้านสวัสดิการตำรวจ รถไฟฟ้าเสนานิคม  เป็นอาคารชุดคอนโดมิเนียม 80 ห้อง

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments