ผบ.ตร.แถลงผลจับอาชญากรรมทั่วประเทศ

วันที่ 2พ.ย.64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ร่วมกับคณะรองผบ.ตร.

แถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่ 20 -31 ตุลาคม 2564  มีผลการปฏิบัติดังนี้

1. การจับกุมอาชญากรรมทั่วไป On Ground มีผลการปฏิบัติแยกตามความผิด ตามหน่วยดังนี้

ยาเสพติด

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับกุม 73  คดี ผู้ต้องหา 88 คน

จำนวนของกลาง ยาบ้า 11,418,343 เม็ด, เฮโรอีน 44 กิโลกรัม, ยาไอซ์ 245 กิโลกรัม เคตามีน 10 กิโลกรัม 

กองบัญชาการตำรวจนครบาล จับกุม 1,277 คดี ผู้ต้องหา 1,237 คน

จำนวนของกลาง ยาบ้า 28,332 เม็ด, เฮโรอีน 0.021 กิโลกรัม, ยาไอซ์ 1.74 กิโลกรัม, เคตามีน 0.2 กิโลกรัม
และกัญชา 2.35 กิโลกรัม         

– กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จับกุม 1,076 คดี ผู้ต้องหา 1,092 คน

จำนวนของกลาง
ยาบ้า 740,800 เม็ด, ยาไอซ์ 1,135 กรัม, เคตามีน 24.37 กรัม

– กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 จับกุม 2,147 คดี ผู้ต้องหา 2,169 คน

จำนวนของกลาง
ยาบ้า262,113 เม็ด, เฮโรอีน 0.16 กิโลกรัม, ยาไอซ์ 4.67 กิโลกรัม, เคตามีน 3.04 กิโลกรัม
และกัญชา 20 กิโลกรัม

– กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 จับกุม 2,507 คดี ผู้ต้องหา 2,546 คน

จำนวนของกลาง
ยาบ้า..569,352 เม็ด, ยาไอซ์ 0.325 กิโลกรัม, และกัญชา 1,843 กิโลกรัม 145 กรัม

– กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 จับกุม 6,204 คดี ผู้ต้องหา 6192 คน

จำนวนของกลาง
ยาบ้า 1,678,560 เม็ด, เฮโรอีน 0.755 กิโลกรัม, ยาไอซ์ 1 กิโลกรัม และกัญชา 2,908 กิโลกรัม

– กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จับกุม 3,567 คดี ผู้ต้องหา 2,681 คน

จำนวนของกลาง
ยาบ้าประมาณ 16,000,000 เม็ด, เฮโรอีนประมาณ 10 กิโลกรัม, ยาไอซ์ประมาณ 350 กิโลกรัม และกัญชาประมาณ 10 กิโลกรัม

– กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 จับกุม 3,383 คดี ผู้ต้องหา 3,291 คน

จำนวนของกลาง
ยาบ้า 160,761.5  เม็ด, ยาไอซ์ 1.689 กิโลกรัม, และกัญชา 8.36 กิโลกรัม

– กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 จับกุม 5,104 คดี ผู้ต้องหา 5,079 คน

จำนวน ของกลาง ยาบ้า 169,937 เม็ด, เฮโรอีน23.38 กรัม, ยาไอซ์ 831.47 กรัม, เคตามีน 189.78 กรัม และกัญชา 97,372.98 กรัม

– กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 จับกุม 1,433 คดี ผู้ต้องหา 1,463 คน

จำนวนของกลาง
ยาบ้า 58,490 เม็ด, เฮโรอีน 21.2 กิโลกรัม, ยาไอซ์ 682.88 กิโลกรัม, เคตามีน 42.98 กิโลกรัม และกัญชาแห้ง 49.45 กิโลกรัม, กัญชาสด 124.27 กิโลกรัม

– กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 จับกุม 1,251 คดี ผู้ต้องหา 1,301 คน

จำนวนของกลาง
ยาบ้า 577,966 เม็ด, ยาไอซ์ 0.67 กรัม, กัญชาแห้ง 13 กิโลกรัม         

         
– กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จับกุม 634 คดี ผู้ต้องหา 595 คน

จำนวนของกลาง
ยาบ้า 10,337.5 เม็ด, เฮโรอีน 0.00015 กิโลกรัม, ยาไอซ์ 0.07032 กิโลกรัม, และกัญชา 1,153.38 กิโลกรัม

สรุปผลการระดมจับกุมความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ในภาพรวม (ค้างภาพหน่วงเวลาให้สามารถเก็บภาพได้)

มีผลจับกุม 30,582 ราย ผู้ต้องหา 29,871 คน

จำนวนของกลาง

ยาบ้า 31,768,663 เม็ด

ยาไอซ์ 2,420.25 กิโลกรัม

เฮโรอีน 111.31 กิโลกรัม

เคตามีน 80.74 กิโลกรัม

กัญชา 6,927.69 กิโลกรัม         
อาวุธปืน

ผลการจับกุมคดีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ในการระดมกวาดล้างในห้วงที่ 2 มีการจับกุม 5,503 คดี ผู้ต้องหา 4,980 คน

จำนวนของกลาง 2,913 กระบอก เครื่องกระสุนปืน 9,726 นัด วัตถุระเบิด 16 ลูก

และ การจับกุมคดีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจากการซื้อขายอาวุธปืนจากเว็บไซต์

นำมาซึ่งการขยายผลเข้าตรวจค้น 226 เป้าหมายทั่วประเทศ ผลการปฏิบัติ สามารถตรวจยึดอาวุธปืนจำนวนได้ 75 กระบอก

สรุปผลผลการจับกุมคดีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ในการระดมกวาดล้างในภาพรวม มีการจับกุม5,505 คดี ผู้ต้องหา 4,983 คน จำนวนของกลาง 2,932 กระบอก เครื่องกระสุนปืน 10,316 นัด วัตถุระเบิด 16 ลูก)

ผลการจับกุมคดีค้ามนุษย์ จับกุม 7 คดี ผู้ต้องหา 12 คน

ผลการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า จับกุม 17,791 หมาย ผู้ต้องหา 17,791 คน

สรุปภาพรวมผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั่วไป จับกุมผู้ต้องหา 58,524 ราย ผู้ต้องหา 62,211 คน 

 2. การจับกุมอาญากรรมทางเทคโนโลยี Online มีผลการปฏิบัติดังนี้

–          การหลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงิน 439 ราย ผู้ต้องหา 496 คน

–          การหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และสินค้าผิดกฎหมาย 623 ราย ผู้ต้องหา 538 คน

–          การเผยแพร่ข่าวปลอม และคดีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 826 ราย ผู้ต้องหา 662 คน

–          การล่อลวงละเมิดทางเพศต่อเด็ก หรือสตรีทางอินเตอร์เน็ต และค้ามนุษย์ 211 ราย ผู้ต้องหา 209 คน

–          การพนันออนไลน์ อาชญากรรมข้ามชาติ และอื่นๆ 1,865 ราย ผู้ต้องหา
1,899 คน

สรุปภาพรวมการจับกุมอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จับกุม 3,964 ราย ผู้ต้องหา
3,804 คน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ให้กับประชาชน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข

“มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา”