Monday, June 17, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไปผบ.ทบ.ต้อนรับ ผบ.กกล.ทางบกสหรัฐฯภาคพื้นแปซิฟิก

  ผบ.ทบ.ต้อนรับ ผบ.กกล.ทางบกสหรัฐฯภาคพื้นแปซิฟิก

  ทบ. ไทย – กองทัพสหรัฐฯ สานสัมพันธ์แน่นแฟ้น ขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนฝึกศึกษา พัฒนาภูมิภาคตามยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิค

  วันที่ 18 เมษายน 2566 กองทัพบกดำรงนโยบายสานสัมพันธ์กับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ (18 เม.ย. 66) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลเอก ชาร์ลส เอ ฟลินน์ (Charles A. Flynn) ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC) และคณะ ที่เข้าเยี่ยมคำนับ ณ กองบัญชาการกองทัพบกในโอกาสเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาการทำงาน (Working Visit) ระหว่าง 17 -20 เม.ย. 66

  ในโอกาสนี้กองทัพบกได้จัดกองทหารเกียรติยศให้การต้อนรับ พร้อมจัดพิธีวางพวงมาลา ณ กำแพงอนุสรณ์กองทัพบก จากนั้นได้เข้าร่วมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของกองทัพบก และการฝึกระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ ก่อนเข้าหารือกับผู้บัญชาการทหารบกเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านต่างๆ ณ อาคารศรีสิทธิสงคราม

  ในการหารือ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯภาคพื้นแปซิฟิกอีกครั้ง หลังจากมีโอกาสต้อนรับการเยือน เมื่อ 23 มี.ค. 65 ณ กองบัญชาการกองทัพบก และได้พบปะหารือผ่านระบบ VTC เมื่อ 22 ก.ค. 64

  ในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯภาคพื้นแปซิฟิกได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในหัวข้อเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก

  ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่านับเป็นโอกาสดีที่นายทหารนักเรียนจะได้รับความรู้และมุมมองตามวิสัยทัศน์ของผู้นำทางทหารของสหรัฐฯ เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานต่อไป

  การเยือนราชอาณาจักรไทยของผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกในครั้งนี้ แสดงถึงมิตรภาพที่มั่นคง เท่าเทียม อย่างยาวนาน ระหว่างกองทัพบกไทย – กองทัพสหรัฐฯ

  ผู้บัญชาการทหารบกได้ระบุว่าจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนากำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิก ประจำปี 2566 (LANPAC) ระหว่าง 17- 18 พ.ค. 66 ณ ไวกิกิ รัฐฮาวาย สหรัฐฯ เพื่อขยายความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคง การสร้างขีดความสามารถร่วมกันตามยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิค

  ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพบกไทย – กองทัพสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องผ่านกรอบความร่วมมือของกลไกการประชุมระดับฝ่ายอำนวยการ การประชุมผู้บริหารระดับกลาง และการฝึกร่วมภายใต้รหัสการฝึกต่างๆ อาทิ Hanuman Guardian, Lightning Forge 22, Balance Touch, Vector Balance Torch เป็นต้น

  นอกจากนี้สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมในหลักสูตรยานเกราะแบบ Stryker และการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างสองกองทัพอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กองทัพบกไทยได้สนับสนุนให้สหรัฐฯ ส่งนายทหารนักเรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษาทางทหารของไทย รวมถึงการส่งกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสองกองทัพภายใต้ความร่วมมือทางทหารหลายโครงการ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นตั้งแต่ในระดับนายทหารนักเรียน

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments