Saturday, May 25, 2024
More
  HomeConner Relaxed“ผบ.เด่น”ปิดโครงการธรรมะปฏิบัติ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด”

  “ผบ.เด่น”ปิดโครงการธรรมะปฏิบัติ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด”


  ผบ.ตร.เป็นประธานปิดโครงการ “ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำหน่วย สำหรับข้าราชการตำรวจ” ในแคมเปญ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด” เสริมสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี นำหลักธรรมมาปฏิบัติและปรับใช้ในการบริหารงาน บริหารคน

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพล จัดโครงการ “ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำหน่วย สำหรับข้าราชการตำรวจ” ในแคมเปญ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเป็นการฝึกปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม รับฟังการบรรยายธรรมะพิเศษ โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ตลอดโครงการ

  วันที่ 31 ส.ค.66 เวลา 16.00 น. ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำหน่วย สำหรับข้าราชการตำรวจ” ในแคมเปญ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด”

  มี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) , พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร./โฆษก ตร. , พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ. , พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผู้บังคับการกองทะเบียนพล และผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการตำรวจระดับ พ.ต.อ.ขึ้นไป 100 คน ร่วมพิธีปิด

  ทั้งนี้ “ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำหน่วย สำหรับข้าราชการตำรวจ” สำนักงานกำลังพลจัดขึ้นตามดำริของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ที่ต้องการให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน นำหลักธรรมมาปฏิบัติและปรับใช้ในการบริหารงาน บริหารคน และการดำรงชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ทำให้เป็นชีวิตที่ดีมีความสุข

  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว และมีหลักคิดที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศในด้านบวก และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการตำรวจ อันถือเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกำลังพล ตลอดจนเป็นการรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments